Powtórzenie: Układ dokrewny - Powtórka z gruczołów i hormonów

Biologia, powtórzenie. 9 pytań.

Co to za gruczoł? Jakie wydziela hormony?
Picture 0
Przysadka mózgowa. Hormony przez nią wydzielane to: SOMATOTROPINA, PROLAKTYNA, oraz hormony tropowe: TYREOTROPINA, ADRENOKORTYKOTROPINA, LIPOTROPINA i tzw. GONADOTROPINY (FOLITROPINA, LUTROPINA). Ponadto uwalnia WAZOPRESYNĘ wytwarzaną w podwzgórzu
Co to za gruczoł, jakie wydziela hormony?
Picture 1
Szyszynka. Hormon: MELATONINA
Za co odpowiedzialny jest, wydzielany przez przytarczyce, PARATHORMON?
Picture 2
Parathormon powoduje uwalnianie jonów wapnia z kości (które są głównym rezerwuarem jonów wapnia dla organizmu) do krwi, wówczas gdy poziom tych jonów we krwi spada: Narządami docelowymi dla PTH są kości i nerki. W kościach pod wpływem PTH zwiększa się uwalnianie wapnia. W przypadku niedoboru aktywnej formy witaminy D, występuje oporność kości na jego działanie. W nerkach natomiast zwiększa wchłanianie zwrotne jonów wapnia, hamując zwrotną resorpcję fosforanów, zwiększa też wytwarzanie aktywnej postaci witaminy D – kalcytriolu. Mechanizm działania polega tutaj na aktywacji 1-α-hydroksylazy, która przeprowadza hydroksylację kalcyfediolu do kalcytriolu. Witamina D z kolei powoduje zwiększone wchłanianie wapnia w jelitach.
Co to za gruczoł? Za wydzielanie jakich hormonów jest odpowiedzialny?
Picture 3
Grasica. Wydzielane hormony to: TYMOZYNA, TYMOPOETYNA
Co to za gruczoł? Co wydziela?
Picture 4
Tarczyca. TYROSKYNA, TRÓJJODOTYRONINA oraz KALCYTONINA
Co to za gruczoł? Co wydziela?
Picture 5
Trzustka. GLUKAGON, INSULINA, SOMATOSTATYNA
Co to za gruczoł? Jakie hormony wydziela?
Picture 6
Nadnercza. Kora nadnerczy wydziela: MINERALOKORTYKOIDY, GLIKOKORTYKOIDY oraz ANDROGENY. Rdzeń natomiast: ADRENALINA i NORADRENALINA
Jaki hormon wydzielany jest przez jądra?
TESTOSTERON
Jakie hormony są wydzielane przez jajniki?
ESTRIADOL, PROGESTERON i RELAKSYNA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.