Pytania i odpowiedzi

Tkanka okrywająca

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 3377 razy
Pytanie 1
U młodych roślin wszystkie organy pokrywa (1) tkanka okrywająca, czyli (2).
1.pierwotna 2.jednowartswowa skórka
Pytanie 2
Wyróżnia się dwa typy skórki.
Epidermę (nadziemne części rośliny) oraz epiblemę/ryzodermę (korzenie)
Pytanie 3
U starszych roślin występuje (1) tkanka okrywająca, czyli (2)
1 wtórna
2 peryderma
Pytanie 4
Zaznacz właściwości epidermy.
żywe komórki
zgrubienie ścian komórkowych
występuje w pędach i liściach
zewnętrzna wartwa ściany komórkowej komórek jest pokryta kutyną
Pytanie 5
Czym jest kutykula?
Ciągłą warstwą kutyny sąsiadujących komórek skórki.
Pytanie 6
Do wytworów skórki należą:
1 aparaty szparkowe
2 aparaty szparkowe
3 aparaty szparkowe
Pytanie 7
Jakie są zadania aparatów szparkowych?
regulują transpirację wody
wietrzą tkanki zajmujące się procesem fotosyntezy
Pytanie 8
Włoski najczęściej są (1. a-martwe b-żywe). Są wypełnione (2. a-wodą b-powietrzem) i stanowią izolację przed (a-utratą wody b-wysokimi temperaturami)
1 a
2 b
3 a
Pytanie 9
Jeśli warstwa utworzona przez włoski jest wyjątkowo gęsta nosi nazwę ......
kutneru
Pytanie 10
Do przykładów wyspecjalizowanych włosków połącz ich funkcje.
Czepne
Ułatwiają przyczepianie się do ciał zwierząt lub podłoża
Parzące
Pełnią funkcję obronną, zapobiegają zjedzeniu przez roślinożerców
Gruczołowe
Zawierają enzymy trawienne lub substancje zapachowe
Kutnerowe
Chronią roślinę przed utratą wody w wyniku parowania
Pytanie 11
Przyporządkuj przykłady roślin do rodzaju ich włosków
Włoski czepne
chmiel, przytulnia czepna
Włoski parzące
pokrzywa
Włoski gruczołowe
rosiczka, pelargonia
Włoski kutnerowe
szarotka alpejska, dziewanna kutnerowa
Pytanie 12
Kolce są/nie są połączone z resztą rośliny za pomocą tkanki przewodzącej.
nie są
Pytanie 13
Epiblema występująca w 1.liściach/korzeniach rośliny wytwarza cienkie wypustki zwane (2). Są to pojedyncze długie komórki o bardzo 3.cienkiej/grubej ścianie komórkowej, wypełnione wewnątrz 4.małą/dużą wakuolą.
1 korzeniach
2 włośnikami
3 cienkiej
4 dużą
Pytanie 14
Odpowiedz na pytania dotyczące perydermy (korkowicy)
Peryderma jest a- pierwotną/b-wtórną tkanką okrywającą. b
Tkanka ta jest wytworem a-fellogenu/b-kallusa. a
Ściana komórkowa komórek korka poza celulozą jest wysycona także ........., co sprawia że konstrukcja jest nieprzepuszczalna dla wody i gazów. suberyną
W skład korkowicy wchodzi a-miękisz, korek, fellogen/b-fellogen, felloderma, miękisz/c-korek,fellogen,felloderma c
Pytanie 15
Czym różnią się przetchlinki od aparatów szparkowych?
przetchlinki są zbudowane z martwych komórek i są zawsze otwarte, a aparaty szparkowe są zbudowane z żywych komórek i się zamykają
Pytanie 16
Które sformułowania dotyczą tkanki okrywającej pierwotnej? (wszystkie pozostałe dotyczą tkanki okrywającej wtórnej)
Powstaje w wyniku zróżnicowania się komórek namnożonych w stożku wzrostu.
Skórka= epiderma i ryzoderma(epiblema).
Komórki ułożone w jednej warstwie.
Komórki żywe ułożone w sposób zwarty (wyjątek-aparaty szparkowe).
Ściany komórkowe najgrubsze w części zewnętrznej komórek pokryte dodaykowo kutyną, woskiem.
Miejsca kontaktowania się substancji z otoczeniem to aparaty szparkowe.
Obecność różnych wytworów skórki (włoski w epidermie, włośniki w epiblemie, kolce w epidermie).