Powtórzenie: Tkanka wzmacniająca

Biologia, powtórzenie. 8 pytań.

Podaj inną nazwę tkanki wzmacniającej.
mechaniczna
Które z podanych własności cechują tkankę wzmacniającą?
grube ściany komórkowe
zwarta struktura
Tkankę wzmacniającą dzielimy na:
1: Kolenchymę
2: sklerenchymę
Odpowiedz na pytania dotyczące kolenchymy.
Podaj inną nazwę kolenchymy.: zwarcica
Jest zbudowana z komórek a- żywych czy b- martwych?: a
Ma ściany a- zdrewniałe czy b- niezdrewniałe?: b
Ściany komórkowe są zbudowane z....: celulozy i pektyn
Przyporządkuj opis do typu kolenchymy
Kolenchyma płatowa
+
Zgrubienia występują w pasmach komórek równoległych.
Kolenchyma kątowa
+
Zgrubieniu ulegają ściany komórkowe będące miejscem styku trzech lub więcej sąsiadujących komórek.
Odpowiedz na pytania dotyczące sklerenchymy.
Inna nazwa sklerenchymy to:: twardzica
Jej komórki są a-żywe czy b-martwe?: b
Komórki są a-zdrewniałe czy b-niezdrewniałe?: a
Jak inaczej powiedzieć, że komórka jest zdrewniała?: jest inkrustowana ligniną
Zastąp odpowiednimi słowami cyfry. Sklerenchyma występuje w postaci (1) i (2), zwanych inaczej sklereidami. (3) to silnie wydłużone komórki zachodzące na siebie i tworzące pasma o niezwykłej wytrzymałości. Widoczny w centralnej części kanalik jest jedyną pozostałością po cytoplazmie. Spotykane są głównie w starszych łodygach, w których został zakończony wzrost na długość. (4) mają urozmaicony kształt (nieregularny lub rozgałęziony). Mają bryłowatą budowę. Występują w tkance budującej zewnętrzne części nasion, pestek, łupin orzechów.
1: włókien sklerenchymatycznych
2: komórek kamiennych
3: Włókna sklerenchymatyczne
4: Komórki kamienne
Rozpoznaj postać sklerenchymy i podpisz.
Picture 7
1: wlokna sklerenchymatyczne
2: komórki kamienne

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.