Pytania i odpowiedzi

Szkoła - słówka z angielskiego

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. słówka z działu 3 szkoła
Ilość pytań: 138 Rozwiązywany: 5429 razy
Pytanie 1
akadamia
academy
Pytanie 2
szkoła wyższa, kolegium
college
Pytanie 3
szkoła podstawowa
primary school
Pytanie 4
płatna szkoła
fee-paying school
Pytanie 5
szkoła średnia
high school
Pytanie 6
szkoła niepubliczna, społeczna
independent school
Pytanie 7
przedszkole
kindergarten
Pytanie 8
gimnazjum
middle school
Pytanie 9
szkoła koedukacyjna
mixed school
Pytanie 10
szkoła prywatna
private school
Pytanie 11
szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
single-sex school
Pytanie 12
szkoła państwowa
state school
Pytanie 13
uniwersytet
university
Pytanie 14
szkoła zawodowa
vocational school
Pytanie 15
plastyka
art
Pytanie 16
biologia
biology
Pytanie 17
chemia
chemistry
Pytanie 18
wiedza o społeczeństwie
civic studies
Pytanie 19
język angielski
english language and literature
Pytanie 20
języki obce
foreign languages