Powtórzenie: Od I Igrzysk Olimpijskich do końca XVI wieku

Powtórzenie wiedzy historycznej.

Historia, powtórzenie. 11 pytań.

W 490 r. p.n.e doszło do bitwy między Ateńczykami, a Persami. Grecy pod dowództwem Miltiadesa zwyciężyli. Gdzie odbyła się ta bitwa?
Pod Maratonem
Gdzie znajdował się Partenon( świątynia)? - UWAGA! 2 odpowiedzi są poprawne
W Atenach
Na wzgórzach Akropolu
W bitwie pod Cheroneą, która odbyła się w 338 r.p.n.e dowódcą był:
Aleksander Macedoński
Zaznacz prawidłową kolejność bitw Punickich
1 bitwa: 264-241 r.p.n.e 2 bitwa: 218-201 r.p.n.e 3 bitwa: 149-146 r.p.n.e
W którym roku oficjalnie chrześcijaństwo zostało uznane za główną religie?
392 r.
W 1054 r. doszło do schizmy( rozłamu) w kościele. W jej wyniku kościół został podzielony na:
rzymsko-katolicki
W 991 r. książę Mieszko I oddaje w opiekę papieżowi swoje państwo. W jakim dokumencie je przekazał?
Dagome Iudeks
W którym roku Polska tak miała wyglądać?
Picture 7
W 1138 r.( podczas podziału Polski na dzielnice)
Pierwszym przywilejem za czasów Ludwika Węgierskiego był:
Przywilej Koszycki
W 1517 r. Marcin Luter sprzeciwił się kościołowi i:
powiesił 95 tez
Kto i w którym roku założył zakon jezuitów?
W 1540 r. Ignacy Loyola

Tagi

#historia

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.