Pytania i odpowiedzi

kwasy nukleinowe i białka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 136 Rozwiązywany: 7528 razy
Pytanie 1
funkcja polimerazy alfa
synteza nici opóźnionej i uzupełnianie przerw
Pytanie 2
Do PCR możemy wykorzystać:
DNA
Pytanie 3
Trimetoprim hamuje syntezę
puryn i pirymidyn
Pytanie 4
Epidermolysis bullosa:
uszkodzony gen COL7A1
wytwarzanie zmieninego Kolagenu VII
Pytanie 5
Do białek negatywnych ostrej fazy należy:
białko wiążące retinol
transferyna
Pytanie 6
Na czym polega różnica między kolagenem a elastyną?
w kolagenie występuje pirydynolina, a w elastynie desmozyna i izodesmosyna
Pytanie 7
Eukariotyczne polimerazy DNA
alfa
synteza nici opóźnionej i synteza przezrw
beta
naprawa DNA
delta, epsilon
synteza nici wiodącej
gammma
synteza m-t DNA
Pytanie 8
Sulfonamidy są inhibitorami:
replikacji, ponieważ zapobiegają tworzeniu się zadad azotowych w DNA
Pytanie 9
Tworzenie struktury trójhelikalnej kolagenu odbywa się bez udziału enzymów
prawda
Pytanie 10
mutacja genu fibroliny wywołuje:
zespół Marfana
Pytanie 11
Prenylacja białka polega na:
przyłączeniu reszt farnozylowych
przyłączeniu reszt genarulogenarylowych
zwiększenie hydrofobowości
ułatwia kotwiczenie w błonie
Pytanie 12
Aminokwasy które w białkach podlegają fosforylacji
seryna
teonina
tyrozyna
Pytanie 13
modyfikacja posttranslacyjna kolagenu:
ograniczona proteoliza
Pytanie 14
inhibitorem eukariotycznej RNA polimerazy syntetyzującej pre-mRNA jest:
alfa-amanityna
Pytanie 15
inhibicja
alfa-amanityna
transkrypcja u eukariota
sulfonamidy
replikacja u prokariota
Pytanie 16
Do regulacyjnego RNA należy:
siRNA
piRNA
miRNA
Pytanie 17
Kofaktorem hydroksylacji proliny i lizyny jest:
kwas askorbinowy
Pytanie 18
trawienne białek
karboksypeptydaza B, trypsyna
od C końca aminokwasy zasadowe (arginina, lizyna)
chymotrypsyna
od C końca aminokwasy aromatyczne
karboksypeptydaza A
od C końca aminokwasy rozgałęzione (walina. leucyna, izoleucyna)
pepsyna
X-Fen-X, X-Tyr-X, Leu-Glu
Pytanie 19
fenyloalanina ulega przemianie do tyrozyny dzięki:
PAH (hydroksylaza fenyloalaninowa)
Pytanie 20
patogeneza fenyloketonurii:
hamowanie syntezy mieliny, NOR, adrenaliny, melaniny
objawy neuropsychiczne
wydalanie metabolitów fenyloalaniny

Powiązane tematy

#kwasy #nukleinowe #bialka