Powtórzenie: brzuch i miednica

anatomia

Biologia, powtórzenie. 199 pytań.

Z kezki brzusznej rozwija się
lig teres hepatis
omentum minus
lig coronarium hepatis
Od czego odchodzi t. nabrzuszna powierzchowna
a. femoralis
Na jakiej wysokości znajduje się zagięcie dwunastniczo-czcze?
L2
Jaką drogą biegną włókna sympatyczne do splotu trzewnego?
n. spchlanicus minor
n. spchlanicus major
n. lumbalis
A. hepatica communis dzieli się na:
a. hepatica propria
a. gastroduodenalis
Część zstępująca dwunastnicy dochodzi do trzonu kręgu:
L3
W skład omentum minus wchodzi:
lig. hepatoduodenale
lig. hepatogastricum
lig. hepatoesophageum
Do czego przylega górna 1/3 nerki?
diaphragma
Od czego odchodzi t. żołądkowo-sieciowa lewa?
a. lienalis
Zawartość lig. gastrocolicum
aa. gastroepiploicae dextra et sinistra
sploty autonomiczne oplatające tętnice
węzły chłonne żołądkowe dolne
vv. gastroepiploicae z dopływami
Gdzie na kręgosłup rzutujemy odżwiernik
prawa strona L1
Na linii którego żebra układa się os podłużna śledziony?
X
Co tworzy worek przepuklinowy w przepuklinie pachwinowej prostej
fascia transversum
peritoneum parietale
Unerwienie m. rectus amdominis:
nn. międzyżebrowe VI-XII
Przepuklina pachwinowa prosta:
przechodzi przez pierścień pachwinowy powierzchowny
wyłącznie nabyta
przechodzi przez dołek pachwinowy przyśrodkowy
V. portae powstaje z połączenia:
v. mesenterica superior
v. lienalis
A. gastrica dextra jest odgałęzieniem:
a. hepatica propria
W skład lig. hepatoduodenale wchodzi:
v. portae
a. gastroduodenalis
a. hepatica propria
ductus choledochus
biegun nerki prawej
+
Th 12
biegun nerki lewej
+
Th 11
początek odbytnicy w rzucie na kręgosłup
+
S3
przejście v. cava inferior przez przeponę
+
Th 8
Ściany macicy od zewnątrz
1. peritoneum
2. myometrium
3. endometrium

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.