Pytania i odpowiedzi

Zadania maturalne

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Zadania maturalne.
Ilość pytań: 5 Rozwiązywany: 2602 razy
Pytanie 1
Spośród wymienionych organizacji mioędzy narodowych zaznacz te,do których należy Polska
CEFTA
OECD
NATO
ONZ
Pytanie 2
Rozwiń skrót:

ONZ i CEFTA
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Pytanie 3
Całkowita powierzchnia dorzecza Sanu wynosi 16 861,3 km2, natomiast w granicach POlski 14 390,0 km2 . Oblicz z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, jaki procent dorzecza Sanu znajduje się na obszarze Polski.
85,3 %
Pytanie 4
Zaznacz klimat, który ma najniższe dobowe amplitudy temperatur i najwyższe sumy opadów.
równikowy
Pytanie 5
Zakreśl agendę ONZ zajmującą się badaniami stanu wyżywienia ludności świata.
FAO

Powiązane tematy

#maturageografia #zadania