Biochemia S03E03

Medycyna, powtórzenie. 49 pytań.

REKLAMA
W połączeniu z białkiem CBG(transkortyna) transportowany jest:
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Wskaż prawdłowe stwierdzenie dotyczące podtypów receptorów:
Podtypy określonych receptorów mogą wywołać różne działania
Zaznacz prawidłową:
Prolaktyna zwiększa wydzielanie oksytocyny
Stężenie których z wymienionych metabolitów hormonów może być oznaczane w dobowej zbiórce moczu:
Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
Która z poniższych substancji nie ma działania antyestrogenowego:
Cyproteron
Kortyzol krąży we krwi w postaci związanej z:
a. Transkortyną
7. Biosynteza insuliny obejmuje
a. Utworzenie mostków disiarczkowych i usunięcie peptydu C z proinsuliny
8. Hormonem o budowie białkowej jest:
a. TRH
9. Pochodne tiomocznika jako leki przeciwtarczycowe hamuja syntezę hormonów tarczycy na etapie:
a. Utleniania jodków
10. Nie jest prawdą, że:
b. Parathormon hamuje aktywację 1alfa-hydroksylazy w nerce
11. Zaznacz zdanie prawdziwe dotyczące androgenów
b. Ich synteza w jądrach pobudzana jest przez hormon lutenizujący
12. Najsilniej działanie prolaktyny stymuluje:
d. TRH
13. Receptor AT1:
c. Warunkuje wzrost resorpcji sodu w kanalikach nerkowych
14. Które z wymienionych substancji nie są stosowane w medycynie do inhibicji ukł.renina-angiotensyna
c. Blokery syntezy angiotensynogenu
15. Podczas biosyntezy katecholamin zachodzą:
c. Hydroksylacja, Hydroksylacja, dekarboksylacja, metylacja
16. Która z poniższych substancji wydzielanych przez śródbłonek naczyniowy jest pochodną kwasu arachidonowego
c. Tromboksan
17. Wydzielanie ADH hamowane jest przez:
c. Adrenalinę
18. Glikokortykoidy
d. Zwiększają stężenie glukozy w osoczu
19. Który z wymienionych enzymów nie należy do szlaku syntezy adrenaliny
d. Metylotransferaza O-katecholowa
20. Do hormonów o budowie polipeptydowej zaliczamy
b. Parathormon i hormon wzrostu
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.