Pytania i odpowiedzi

test 2

Pytanie 16
napiecie zwarcia transformatora to maksymalny spadek na transformatorze
w stanie obciazenia znamionowego
Pytanie 17
przyczyna nadmiernej gestosci pradu na styku szczotek z komutatrem jest
zespol zjawisk wystepujacych przy przeplywie pradu przez komutator
Pytanie 18
impedancja wewnetrzna pradnicy synchroniczej jawnobiegunowej jest zbliozna
reaktancji rozproszenia
Pytanie 19
moc znamionowa w silniku asynchronicznym wyraza sie wzorem
omega n Mn
Pytanie 20
zmiana napiecia w transformatorze przy obciazeniu pradem znajomionowym to
roznica miedzy modulami napiecia pierwotnego sprowadzego wtornego
Pytanie 21
jaka zalesnosc nazywamy charakterystyka zewnetrzna pradnicy ?
U=f obc
Pytanie 22
moment reluktacyjny wystepuje w maszynie synchorniczej
typu turbo
Pytanie 23
prad biegu jalowego silnika asynchroniczego wynosi
I=0,2- 0,5
Pytanie 24
blachy rdzenia transformatora 3 fazowego wycina sie z ferromagnetyka o
waskiej petli histerezy
Pytanie 25
jaki jest prad maksymalny zwarcia udarowego pradnicy samowchudznej bocznikowej n=const
ok 20 I
Pytanie 26
charakterystyka zwarcia pradnicy synchroniczej jest
liniowa
Pytanie 27
moment elektromagnetyczny w maszynie asychroniczej klatkowej podlaczonej do sieci zalezy od
poslizgu
Pytanie 28
stopien odksztalcenia pradu biegu jalowego w danym transformatorze zalezy od
nasycenia rdzenia
Pytanie 29
jak zalezy moment elektrognetyczny od pradu twonika w silniku bocznikowym
liniowo
Pytanie 30
maszyna synchroniczna polaczona z siecia sztywna wypada z sychronizmu przy mocy czynnej
Zależnej od prądu wzbudzenia