Pytania i odpowiedzi

Hydrosfera - do liceum i na maturę

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Wszelakie zagadnienia o hydrosferze - na sprawdzian i maturę
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 6958 razy
Pytanie 1
W cyklu hydrologicznym wyróżnia się:
Mały obieg - cykl między atmosferą/lądem lub atmosferą/oceanem
Duży obieg - wymiana między lądem/atmosferą/oceanem
Pytanie 2
Do głównych czynników powodujących obieg wody należy/należą:
Energia słoneczna
Siły grawitacji
Pytanie 3
Jako elementy cyklu hydrologicznego wymienia się fazę lądową i fazę atmosferyczną. Do fazy atmosferycznej należy/ą:
parowanie z powierzchni zbiorników wodnych
przenoszenie pary wodnej z masami powietrza
Pytanie 4
Ujemny bilans wodny...
występuje, gdy opady są niższe od ilości pary wodnej, która mogłaby wyparować, gdyby nie brakowało wody
Pytanie 5
W strefie klimatów okołobiegunowych występuje:
dodatni bilans wodny
niewielki odpływ, jedynie w okresie roztopów
przewaga retencji śniegowej oraz lodowej
Pytanie 6
Bagna oraz mokradła zajmują ok 6 % powierzchni lądów. W Polsce największa bagna znajdują się w:
Dolinie Biebrzy
Pytanie 7
Sejsze zwane są również swobodną falą stojącą. Przyczyną ich powstawania są najczęściej duże zmiany ciśnienia atmosferycznego, opady, silny wiatr. Czasem też wstrząsy tektoniczne. Występują:
w zamkniętych zatokach morskich
w wielkich jeziorach
Pytanie 8
Prawidłowa definicja prądów wstępujących to:
inaczej upwelling - z głębi oceanu do powierzchni
Pytanie 9
Zjawisko El Nino:
powoduje susze m.in w Australii i Afryce
zwiększa temperaturę wód przybrzeżnych Ameryki Płd.
Pytanie 10
Studnie subartezyjskie:
charakteryzują się niższym ciśnieniem od wód artezyjskich
Pytanie 11
Na obrazku przedstawiono ustrój wodny:
deszczowy monsunowy - maksymalny przepływ latem, minimalny zimą (Mekong, Ganges(
Pytanie 12
W klimacie deszczowym śródziemnomorskim charakterystyczne są:
maksymalne przepływy jesienią
maksymalne przepływy zimą
małe przepływy wiosną
minimalne przepływy latem (ew. wysychanie rzek)
Pytanie 13
Kontynent z największym (60%) obszarem bezodpływowym to:
Australia - ze względu na rozbudowanej brak sieci wodnej
Pytanie 14
Do jezior polodowcowych NIE należą:
jeziora limanowe
jeziora limanowe
Pytanie 15
Jeziora tworzące kryptodepresję:
mają dno poniżej poziomu morza
Pytanie 16
Do przyrodniczych funkcji rzek i jezior należy/ą:
kształtowanie klimatu
modelowanie rzeźby terenu
Pytanie 17
Na obrazku przedstawiono tzw. wywierzysko. Inna nazwa takich źródeł to:
źródło krasowe
Pytanie 18
Pole firnowe to miejsce:
akumulacji mas śniegu
Pytanie 19
Różnice między lodowcami piedmontowymi a fieldowymi są napisane w punkcie:
a) miejsce powstania - piedmontowe na przedpolu gór, fieldowe na najwyższych płaskich partiach gór
b) sposób powstania - piedmontowe na skutek połączenia się kilku jęzorów lodowcowych, fieldowe na skutek zwykłej akumulacji śniegu
c) występowanie - piedmontowe na Alasce, fieldowe w Norwegii
Pytanie 20
I na sam koniec coś przyjemnego :) Antarktyka, której nazwa pochodzi od jej lokalizacji - jest w pozycji ''anty'' do Arktyki, więc jej poprawny opis to:
obszar na półkuli południowej obejmujący Antarktydę oraz otaczający go ocean południowy