Powtórzenie: Przedrostki

Język angielski, powtórzenie. 14 pytań.

nieważne
invalid
nieprzejednany/ nierozwiązywalny
inreconcilable
nieskuteczny/nieudolny
ineffective
niepoprawny
incorrect
niepełny
incomplete
nielegalny
unlawful
niewykonalny
uneforceable
nieporuszony
unaffected
nieprzewidywalny
unforeseeable
niepotwierdzony
unconfirmed
nierozsądny
unreasonable
niesatysfakcjonujący
unsatisfactory
niezadowolony
insatisfied
dissatisfied
umsatisfied
unsatisfied
bezstronny
impartial

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.