Pytania i odpowiedzi

Azja - kontynent kontrastów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 3907 razy
Pytanie 1
Powierzchnia Azji wynosi...
44 mln km2
Pytanie 2
Ile % lądów na Ziemi stanowi powierzchnia Azji?
30%
Pytanie 3
Najwyższe pasmo górskie na świecie to...
Himalaje
Pytanie 4
Czy wysokość Himalai zmienia się? Jeżeli tak to na skutek czego?
Zwiększa się na skutek napierania płyty Dekanu na płytę Euroazjatycką.
Pytanie 5
Najwyżej położona wyżyna świata to...
Tybet
Pytanie 6
Jak nazywa się największe jezioro Azji i Świata?
Morze Kaspijskie
Pytanie 7
Najgłębsza depresja lądowa na świecie to...
Morze Martwe
Pytanie 8
Najwyższa góra świata to...
Mount Everest
Pytanie 9
Rozległe niziny Azji to...
Niz. Zachodniosyberyjska
Niz. Turańska
Pytanie 10
Rozległe wyżyny Azji to...
Tybet
Wyż. Irańska
Dekan
Pytanie 11
Północny biegun zimna to...
Ojmiakon (Rosja)
Pytanie 12
Gdzie zanotowano najwyższą temperaturę w lipcu?
Tirat Zavi (Izrael)
Pytanie 13
Najgłębsze jezioro to...
Bajkał
Pytanie 14
Połącz region z klimatem, który tam występuje (nie licząc klimatu górskiego i monsunowego)
Klimat równikowy i podrównikowy wilgotny
Archipelag i płw Malajski, Filipiny
Klimat zwrotnikowy suchy
Półwysep Arabski, Nizina Hindusu, środkowa część płw Indyjskiego
Klimat zwrotnikowy wilgotny
Płw Indochiński, Niz. Gangesu, wybrzeże płw Indyjskiego
Klimat podzwrotnikowy
Wyż. Irańska, Hindukusz, Tybet, Niz. Chińska
Klimat umiarkowany ciepły kontynentalny
Niz. Turańska, Pogórze Kazaskie, Ałtaj, Gobi, płd część Honsiu, Hokkaido
Klimat umiarkowany chłodny kontynentalny
Syberia zachodnia, środkowa, Góry Stanowe, Niz. Mandżurska, Kamczatka
Klimat okołobiegunowy polarny
Północna i północno-wschodnia cz. Syberii

Powiązane tematy

#kontrastow