Powtórzenie: Historia Starożytna - Wstęp do historii kultury śródziemnomorskiej

Powtórzenie z historii starożytnego bliskiego wschodu.

Historia, powtórzenie. 19 pytań.

Jak się nazywało (jedyne) Sumeryjskie miasto portowe ?
Ur
Z jakiej dynastii pochodził Gilgamesz ?
Pochodził z pierwszej dynastii z Uruk
Jak nazywał się sumeryjski odpowiednik tytułu książę ?
Ensi
Jak nazywał się sumeryjski odpowiednik tytuł król?
Lugal
W jaki sposób Sargon Akadyjski doszedł do władzy ?
W wyniku przewrotu na dworze Ur-Zababy króla Kisz
Jak nazywało się państwo Hurytów ?
Mitanni
Państwo Hetytów nazywąło się :
Hatti
Jak nazywała się stolica państwa hetyckiego ?
Hattusa
Które z podanych poniżej kodeksów istniały naprawdę ?
Kodeks Ur-Nammu z Ur
Kodeks Nieznanego Władcy z Esznunny
Kodeks Hammurabiego
Kodeks Lipit-Isztara z Isin
Jak nazywała się stolica państwa Hurytów
Waszuganni
Ile katarakt znajduje się na Nilu ?
6
Do której katarakty w okresie największej świetności sięgał Egipt ?
4
Za panowania której dynastii Egipt przechodził okres największej świetności ?
XVIII
Gdzie zachowały się inskrypcje mówiące o walkach Egipcjan z Ludami Morza ?
Medinet Habu
Ile było okresów przejściowych w historii starożytnego Egiptu ?
3
Podaj w kolejności chronologicznej imiona trzech pierwszych królów Izraela
Saul, Dawid, Salomon
Podaj datę bitwy pod Kadesz
1300
Podaj datę bitwy pod Opis
539
Które z dynastii Egipskich określa się mianem Budowniczych Piramid ?
III, IV

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.