Pytania i odpowiedzi

Anatomia - brzuch i miednica

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. ...
Ilość pytań: 142 Rozwiązywany: 10066 razy
Pytanie 1
Oceń poprawność twierdzeń dot. peritoneum
peritoneum wytwarza liczne zachyłki będące miejscem występowania przepuklin wewnętrznych
peritoneum parietale przechodzi w peritoneum viscerale w mesenterium
peritoneum parietale ogranicza od przodu spatium retroperitroneale
paritoneum viscerale wpływa na umocowanie narządu i jego ruchomość
Pytanie 2
Oceń poprawność twierdzeń dot. tętnic jamy brzusznej
a lienalis oddaje aa. gastricae breves
a. gastrica sinistra biegnie w plica gastropancreatica
gałęzie a. mesenterica inferior zespalają się gałęziami t. biodrowej wewnętrznej
a. hepatica propria oddaje a. gastrica dextra
Pytanie 3
Przez przeponę przechodzą
przewód piersiowy na wysokości th12 (przez rozwór aorty)
n. trzewny większy przez szczelinę przyśrodkową odnogi przepony
Pytanie 4
Hernia inguinalis medialis
przechodzi w fossa inguinalis medialis oraz przez annulus inguinalis superficialis
Pytanie 5
Oceń poprawność twierdzeń dot. vesica urinaria
trigonum vesicae stanowi wyniosły, gładki, niepofałdowany twór
Pytanie 6
Arteria gastrica sinistra
oddaje rami oesophagales
Pytanie 7
A. lienalis oddaje
rami pancreatici
aa. gastrices breves
rami splenici
Pytanie 8
A. mesenterica superior zaopatruje
połowę duodenum przez a. pancreatoduodenalis inferioris
początkowe 2/3 części colon transversum przez a. colica media
Pytanie 9
A. uterinae
kieruje się do dolnej części parametrium
krzyżuje ureter od przodu
oprócz macicy unaczynia także jajnik, jajowód i pochwę
Pytanie 10
Bulbus duodeni przylega:
Od przodu do lobus quadratus hepatis
Od tyłu do v. portae
od tyłu do a. hepatica propria
Pytanie 11
Canalis inguinalis u mężczyzny zawiera:
n. ilioinguinalis
musculus cremaster
a. testicularis
Pytanie 12
Ductus deferens
biegnie przyśrodkowo od naczyń i nerwu zasłonowego
jest pokryty otrzewną w części wewnątrzbrzusznej
pars extraabdominalis leży w obrębie scrotum
Pytanie 13
Flexura coli
dextra występuje na wysokości L2
sinistra sąsiaduje z powierzchnią trzewną śledziony
dextra sąsiaduje z przednią powierzchnią prawej nerki
Pytanie 14
Foramen omentale ograniczają
Duodenum pars superior od dołu
Pytanie 15
Funiculus spermaticus zawiera
Plexus pampiniformis
Ramus genitalis n. genitofemoralis
A. ductus deferentis
Ductus deferens
A. testicularis

Powiązane tematy

#anatomia #brzuch #miednica