Pytania i odpowiedzi

starozytnosc

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. historia doktryn politycznych i prawnych
Ilość pytań: 119 Rozwiązywany: 4392 razy
Pytanie 1
Zwolennikami organizacji społeczeństwa pozbawionego instytucji charakterystycznych dla tworu panstwowego oraz reguł prawa byli:
Lao-cy
Diogenes
Pytanie 2
Koncepcje arystokratyczne są obecne w dokrtynie
Konfucjusza
Sokratesa
Pytanie 3
W starożytności umowa społeczna jako akt kreujący państwo występuje w doktrynie
Mo-tsy
Protagorasa z Abdery
Epikura
Pytanie 4
Apoteoza siły jako fundamentu sztuki rządzenia występuje w doktrynie
szkoły prawników ( Han Fei, Pong-mong)
Kalikles
Pytanie 5
Organizacja państwa ma charakter religijny w mysl doktryny
Mo-tsy
Pytanie 6
Sofiści to doktryna
opowiadająca się za prawdziwościa stwierdzenia że człwoek jest kowalem własnego losu
kładaca nacisk na wszechstronnosc wyksztalecenia
Pytanie 7
sensualizm i relatywizm charakteryzuja doktryne
Protagorasa z Abdery
Hippiasza z Elidy
Pytanie 8
Wśród myślicieli starożytności zwolennikami demokracji byli
Prodikos
Pytanie 9
Znak równości pomiędzy prawem natury a egalitaryzmem stawiali sofiści
Hippiasz z Elidy
Alkidamas
Pytanie 10
Przedstawicielami nurtu zwanego sofistyką byli
Kallikles i Gorgiasz
Pytanie 11
Za pierwszego filozofa który przedmiotem swoich badan uczynił człowieka uwaza sie
Sokratesa
Pytanie 12
Myślicielem który nie pozostawił po sobie dzieł pisanych był
Sokrates
Pytanie 13
Do uczniów Sokratesa należy zaliczyc
Platona
Antystenesa
Pytanie 14
Doktrynę etyczną Sokratesa należy określic mianem
absolutyzmu etycznego
Pytanie 15
Koncepcje ustrojowe Platona ewoluowały w miarę uplywu czasu. Do końca życia pozostał jednak wierny tezie, że
najgorsza forma ustrojowa jest demokracja
Pytanie 16
Arystokles to właściwe imię
Platona
Pytanie 17
Platon był autorem następujacych dialogów
Panstwo i Prawa
Pytanie 18
Platon uchodzi za twórcę koncepcji zwanej
idealizmem obiektywnym
Pytanie 19
Koncepcje etyczne wyrażające się w uznaniu cnoty za absolut występują w doktrynie
Sokratesa
Platona
Pytanie 20
Timokracja to ustrój oparty na
odwadze skażonej kłótliwością i arogancją

Powiązane tematy

#doktryny #polityczne #i #prawne