Pytania i odpowiedzi

Organizacje międzynarodowe

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Podaj nazwę organizacji, siedzibę i datę powstania. Wzór: Związek Kwiatuszków, Las, 1990
Ilość pytań: 56 Rozwiązywany: 4852 razy
Pytanie 1
ONZ
Organizacja Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork, 1945
Pytanie 2
NATO
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Bruksela, 1949
Pytanie 3
OBWE
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Wiedeń, 1995
Pytanie 4
CE (polski skrót: RE).
Rada Europy, Strasburg, 1949
Pytanie 5
OPA
Organizacja Państw Amerykańskich, Waszyngton, 1948
Pytanie 6
UA
Unia Afrykańska, Addis Abeba, 2002
Pytanie 7
LAS
Liga Państw Arabskich, Kair, 1945
Pytanie 8
ASEAN
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, Dżakarta, 1967
Pytanie 9
WNP
Wspólnota Niepodległych Państw, Mińsk, 1991
Pytanie 10
ISE
Inicjatywa Środkowoeuropejska, Triest, 1989
Pytanie 11
RPMB
Rada Państw Morza Bałtyckiego, 1992
Pytanie 12
CEFTA
Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, 1992
Pytanie 13
EFTA
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Genewa, 1960
Pytanie 14
NC
Rada Nordycka, Kopenhaga, 1952
Pytanie 15
CBSS
Rada Państw Morza Bałtyckiego, 1992
Pytanie 16
GUAM
Organizacja na Rzecz Demokracji i Rozwoju, 1997
Pytanie 17
APEC
Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku, Singapur, 1989
Pytanie 18
OPEC
Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową, Wiedeń, 1960
Pytanie 19
Podaj datę powstania: Trójkąt Weimarski
1991
Pytanie 20
Podaj datę powstania: Grupa Wyszehradzka (Trójkąt Wyszehradzki)
1991