Pytania i odpowiedzi

Stosunki międzynarodowe - ważne wydarzenia po 1989 r.

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Daty i dopasowywanie opisów.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 1477 razy
Pytanie 1
Podaj rok rozpoczęcia rewolucji w Egipcie na fali rozruchów Arabskiej Wiosny.
2011
Pytanie 2
Podaj czas trwania rewolucji w Tunezji na fali rozruchów Arabskiej Wiosny
2010-2011
Pytanie 3
Podaj rok wybuchu rewolucji w Libii na fali rozruchów Arabskiej Wiosny.
2011
Pytanie 4
Podaj rok rozpoczęcia wojny domowej w Syrii na fali rozruchów Arabskiej Wiosny.
2011
Pytanie 5
W jakim państwie rewolucję w ramach Arabskiej Wiosny nazywa się "jaśminową rewolucją"?
Tunezja
Pytanie 6
Podaj imiona i nazwiska dyktatorów, których obalono w ramach Arabskiej Wiosny.
w Egipcie Husni Mubarak
w Libii Muammar Kaddafi
w Tunezji Zin Al-Abidin Ben Ali
Pytanie 7
Podaj nazwę opisanego wydarzenia. [(...) W wyniku wygranej Wiktora Janukowycza, rozpoczęły się masowe protesty wyborcze przeciwko fałszerstwom wyborczym. Doprowadziły one do pokojowej zmiany władzy i rozpoczęły zmiany demokratyczne w państwie]
Pomarańczowa Rewolucja
Pytanie 8
Podaj nazwę wydarzenia. [(...)Demonstracje wybuchły po tym, jak rząd wstrzymał proces przygotowań do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską] Źródło: (http://www.tvn24.pl)
Euromajdan
Pytanie 9
Podaj nazwę opisanego wydarzenia. [Potoczne określenie na rozpad Czechosłowacji]
Aksamitny rozwód
Pytanie 10
Podaj nazwę opisanego wydarzenia. [(...) i wtedy też właśnie NRD połączyła się z RFN. Wspólną nazwą państwa, które powstało, jest Republika Federalna Niemiec].
Zjednoczenie Niemiec
Pytanie 11
Podaj nazwę wydarzenia. [Protesty społeczne w państwach arabskich, które miały miejsce w latach 2010-2011]
Arabska Wiosna
Pytanie 12
Podaj nazwę wydarzenia. [Wydarzenia w Europie Środkowo-Wschodniej pod koniec 1989 r., związane ze zmianą ustroju komunistycznego w państwach tej części świata. Początki sięgają działalności „Solidarności” w Polsce]
Jesień Narodów
Pytanie 13
Podaj okres trwania Pomarańczowej Rewolucji (zapis: XXXX-XXXX).
2004-2005
Pytanie 14
Podaj rok rozpoczęcia protestów na Majdanie (Euromajdanu).
2013
Pytanie 15
Podaj rok Aksamitnego Rozwodu.
1993
Pytanie 16
Podaj rok Upadku Muru Berlińskiego
1989
Pytanie 17
Podaj rok zjednoczenia RFN i NRD.
1990

Powiązane tematy

#wos #wiedza #o #społeczeństwie