Matura z historii sztuki

Powtórzenie inspirowany maturą z historii sztuki

Historia sztuki, powtórzenie. 13 pytań.

Z jakim kierunkiem/epoką w sztuce łączą się artyści?
Turner
+
romantyzm
Lorrain
+
barok / barok klasycyzujący
Signac
+
neoimpresjonizm
van Gogh
+
postimpresjonizm / protoekspresjonizm
"Stał się wyrazicielem powabów życia najwyższych warstw społecznych swojej epoki. Stworzył rodzaj malarstwa, który przedstawia rozmowy, zabawy i flirty uroczych dam i kawalerów w otoczeniu parku czy ogrodu – nazwany później fête champêtre lub fête galante" Podaj nazwisko artysty i kraj, w którym tworzył.
Antoine Watteau, Francja
Ambalaż (emballage) to:
Opakowanie przedmiotu lub budynku typowe dla działań Christo.
Hydria to:
Typ wazy greckiej służącej do noszenia i nalewania wody.
Kromlech to:
Krąg kamiennych monolitów typowy dla późnego neolitu, epoki brązu i żelaza.
Zaznacz nazwy dzieł, które powstały w kręgu mecenatu Piastów.
kościoły z serii baryczkowskiej, m.in. w Szydłowie i Stopnicy
krypta św. Leonarda na Wawelu
Płyta Wiślicka
Wybierz trzech artystów, w twórczości których występował motyw Dawida i Goliata.
Bernini,
Caravaggio
Donatello,
Zaznacz trzy poprawne informacje o ołtarzu mariackim Wita Stwosza.
Cechuje go styl łamanych szat.
Ma strukturę pentaptyku
Wykonany został z drewna lipowego i dębowego
Wybierz nazwy trzech rzeźb wykonanych przez Michała Anioła
Mojżesz,
Madonna przy schodkach,
Pieta Rondanini,
Zaznacz nazwy dwóch dzieł, których miejscem eksponowania jest Luwr.
Śmierć Marii Caravaggia
Nike z Samotraki
Wpisz obok tytułu każdego z obrazów nazwę techniki, w której to dzieło zostało wykonane.
Śpiący Staś Stanisława Wyspiańskiego: pastel
Miłość ziemska i niebiańska Tycjana: olej
Wypędzenie Adama i Ewy z Raju Masaccia: fresk
Kompozycja z plecionym krzesłem Pabla Picassa: kolaż
Połącz dzieła z muzeum, w którym się znajduje.
Sąd Ostateczny Hansa Memlinga
+
Muzeum Narodowe w Gdańsku,
Malowidła z Faras
+
Muzeum Narodowe w Warszawie
Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta
+
Muzeum Narodowe w Krakowie
Ekstaza św. Franciszka El Greca
+
Muzeum Diecezjalne w Siedlcach
Dama z gronostajem Leonarda da Vinci
+
Muzeum Czartoryskich w Krakowie
Dziewczyna w ramie obrazu Rembrandta
+
Zamek Królewski w Warszawie
Sztuka rokoka najbardziej dynamicznie rozwinęła się za panowania
Ludwika XV.

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.