Powtórzenie: Matura z historii sztuki

Powtórzenie inspirowany maturą z historii sztuki

Historia sztuki, powtórzenie. 13 pytań.

Z jakim kierunkiem/epoką w sztuce łączą się artyści?
Turner
+
romantyzm
Lorrain
+
barok / barok klasycyzujący
Signac
+
neoimpresjonizm
van Gogh
+
postimpresjonizm / protoekspresjonizm
"Stał się wyrazicielem powabów życia najwyższych warstw społecznych swojej epoki. Stworzył rodzaj malarstwa, który przedstawia rozmowy, zabawy i flirty uroczych dam i kawalerów w otoczeniu parku czy ogrodu – nazwany później fête champêtre lub fête galante" Podaj nazwisko artysty i kraj, w którym tworzył.
Antoine Watteau, Francja
Ambalaż (emballage) to:
Opakowanie przedmiotu lub budynku typowe dla działań Christo.
Hydria to:
Typ wazy greckiej służącej do noszenia i nalewania wody.
Kromlech to:
Krąg kamiennych monolitów typowy dla późnego neolitu, epoki brązu i żelaza.
Zaznacz nazwy dzieł, które powstały w kręgu mecenatu Piastów.
Płyta Wiślicka
krypta św. Leonarda na Wawelu
kościoły z serii baryczkowskiej, m.in. w Szydłowie i Stopnicy
Wybierz trzech artystów, w twórczości których występował motyw Dawida i Goliata.
Caravaggio
Bernini,
Donatello,
Zaznacz trzy poprawne informacje o ołtarzu mariackim Wita Stwosza.
Wykonany został z drewna lipowego i dębowego
Cechuje go styl łamanych szat.
Ma strukturę pentaptyku
Wybierz nazwy trzech rzeźb wykonanych przez Michała Anioła
Pieta Rondanini,
Mojżesz,
Madonna przy schodkach,
Zaznacz nazwy dwóch dzieł, których miejscem eksponowania jest Luwr.
Śmierć Marii Caravaggia
Nike z Samotraki
Wpisz obok tytułu każdego z obrazów nazwę techniki, w której to dzieło zostało wykonane.
Śpiący Staś Stanisława Wyspiańskiego: pastel
Miłość ziemska i niebiańska Tycjana: olej
Wypędzenie Adama i Ewy z Raju Masaccia: fresk
Kompozycja z plecionym krzesłem Pabla Picassa: kolaż
Połącz dzieła z muzeum, w którym się znajduje.
Sąd Ostateczny Hansa Memlinga
+
Muzeum Narodowe w Gdańsku,
Malowidła z Faras
+
Muzeum Narodowe w Warszawie
Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta
+
Muzeum Narodowe w Krakowie
Ekstaza św. Franciszka El Greca
+
Muzeum Diecezjalne w Siedlcach
Dama z gronostajem Leonarda da Vinci
+
Muzeum Czartoryskich w Krakowie
Dziewczyna w ramie obrazu Rembrandta
+
Zamek Królewski w Warszawie
Sztuka rokoka najbardziej dynamicznie rozwinęła się za panowania
Ludwika XV.

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.