Pytania i odpowiedzi

Neurofizjologia2016

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test do neurofizjologii
Ilość pytań: 42 Rozwiązywany: 2418 razy
Pytanie 1
Receptor jonotropowy:
jest receptorem komórkowym, zlokalizowanym głównie na błonie pre lub postsynaptycznej
Pytanie 2
Do cech polisynaptycznej reakcji odruchowejnie nie zaliczamy
czas reakcji odruchowej odpowiada czasowi działania bodźca
Pytanie 3
Odruch źrenic na światło:
. prawidłowa jest odp. A i B czyli zachodzi za poś... oraz jest odruchem konsensualnym
Pytanie 4
Feromony:
mogą sygnalizować obecność potencjalnego partnera seksualnego
Pytanie 5
Zaburzenia pamięci, brak zdolnosci planowania, zależnosć od aktualnie działających bodźców, chwiejność emocjonalna – to objawy uszkodzenia:
okolicy przedczołowej kory
Pytanie 6
W synapsach symetrycznych (hamujących):
prawidłowe B i C
Pytanie 7
Neurony drogi słuchowej znajdują się m.in. w:
zwoju spiralnym ślimaka, ciele kolankowatym przyśrodkowym, korze słuchowej
Pytanie 8
Wskaż funkcje przypisywane układowi limbicznemu:
emocje, sterowanie czynnościami wegetatywnymi
Pytanie 9
Które określenie jest prawdziwe w odniesieniu do całonocnego przebiegu snu?
na starość sen człowieka ulega spłyceniu i fragmentacji
Pytanie 10
Odruchem bezwarunkowym jest:
wydzielanie śliny w trakcie spożywania posiłku
Pytanie 11
Wskaż fałszywe twierdzenie dotyczące pobudzającego potencjału postsynaptycznego (EPSP)
działa według prawa „wszystko albo nic”
Pytanie 12
Chronaksja jest to:
czas użuteczny dla bodźca o sile podwójnej reobazy
Pytanie 13
Utrata zdolnosci do szybkiego przerzucania pobudzenia na antagonistyczne grupy mieśni jest swoistym efektem uszkodzenia:
móżdżku
Pytanie 14
Koordynacja ruchu czterech kończyn
. zależy od połączeń międzysegmentalnych rdzenia kręgowego odpowiedzialnych za mechanizm skrzyżowanego odruchu wyprostnego i figur diagonalnych
Pytanie 15
Wskaz fałszywe stwierdzenie odnoszące się do narządu równowagi
komórki włoskowate woreczka i łagiewki są pobudzane w trakcie przyspieszenia kątowego
Pytanie 16
Do wczesnych objawów wstrząsu rdzeniowego zaliczamy poniższe objawy z wyjatkiem:
odruch masowy ( wydzielanie moczu i kału)
Pytanie 17
Trofotropowa część podwzgórza
jest to przednia część podwzgórza
Pytanie 18
Apraksją okresla się objawy wywołane uszkodzeniem kory mózgowej, dotyczące:
niemożności wykonywania czynnosci ruchowych
Pytanie 19
Przewodzenie antydromowe jest to:
przewdzenie impulsów w kierunku przeciwnym do fizjologicznego
Pytanie 20
Wybierz prawidłową odpowiedź:
do stwierdzenia epizodu snu REM wystarczy tylko rejestracja sygnału EEG

Powiązane tematy

#neurofizjologia