Ergonomia test

Ergo ergo ergo

Uczelnie wyższe, powtórzenie. 45 pytań.

praca w porze nocnej uważana jest za najcięzszą ze względu na
najnizsza gotowość organizmu do wysiłku
11 Zespól białych palców powoduja urzadzenia wytwarzające drgania o częstotliwości
40-300 Hz
Czy wypadek , który powoduje niezdolność do przacy od 4 -28 dni to jest to wypadek
lekki
13przy pracach z zakresy pozyskania drwena 7 % wypadków odnotowano podczas - układania stosów -wyróbki sortymentów - okrzesywania
-wyróbki sortymentów
14 Co nazywamy hałasem z punktu widzenia ergonomi? - bodzce słuchowe uniemożliwiające porozumiewanie się - dźwięki o nateżeniu przekraczającym 85 dB (A) - wszelkie bodźce słuchowe, które moą być szkodliwe dla człowieka Lu których występowania jest niepożądane
dzwieki, które moą być szkodliwe dla człowieka Lu których występowania jest niepożądane
Sygnalizatory wzrokowe które maja być objęte przez operatora jednym rzutem powinny być umieszczone w granicach
- centralnego pola widzenia
Dla bieżących zadań człowieka w procesie pracy zaawansowana jest przede wszystkim pamieć?
-swieza
Które w wymienionych częstotliwości drgań mechanicznych są najbardziej szkodliwe? - 0,7-4 Hz - 4-8 Hz - 8-1,5kHz
4-8 Hz
Które z wymienionych poniżej zagrożeń dla organizmu nie występuja podczas pracy operatorów nowoczesnych maszyn wielooperacyjnych stosowanych w leśnictwie?
-zbyt duży wydatek energetyczny podczas pracy -
Jak kształtuje się poziom emitowanych drgań przez pilarkę podczas jej użytkowania?
-zmienia się w funkcji czasu wg krzywej zużycia
24Maksymalna wartośc przyspieszenia drgań to
-wartość szczytowa -
Której z wymienionych metod oceny narazenia na drgania mechaniczne nie uwzgłednia PN-91/N-01353
-metody widmowej
Czego określa w PN wartość 85 dB (A) oznacza?
- dopuszczalny poziom ekspozycji na hałas w odniesieniu do 8 godz pracy
za jaką należy uznać współcześnie optymalna wielkośc ekranu monitora?
17
29 Na jakim poziomie może kształtować się hałas podczas pracy pilarką? -
- obie są prawdziwe
30 Ekspozycja na hałas odniesiona do 8 godz dnia pracy nie powinien przekraczać
-1,011 Pa2*h = 3,64*10^3pa/s2
Które z wymienionych zdań jest fałszywe jeśli chodzi o wykorzystanie nowoczesnych maszyn w leśnictwie:
a) zbyt duży wydatek energetyczny podczas pracy
. Jakie grupy problemów należy uznać za najtrudniejsze do optymalizacji ergonomicznej:
a) z zakresu czynników materialnego środowiska pracy
1. przeciętnie operator pilarki spalinowej wystawiony jest na drgania mech w ciagu zmiany roboczej
a) 46%
2. jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o prace zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji …przyczyn niedotyczacych pracowników pracodawca może w ….
b)co najwyżej do jednego miesiąca

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.