Pytania i odpowiedzi

Polityka pienieżna 1

Pytanie 1
1. Co determinuje motyw spekulacyjny utrzymania pieniądza wg Keynesa?
Wartość oczekiwanej rynkowej stopy procentowej.

Pokrewne tematy

#pp #politykapieniezna

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.