Pytania i odpowiedzi

Polityka pienieżna 1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. pp
Ilość pytań: 1 Rozwiązywany: 1208 razy
Pytanie 1
1. Co determinuje motyw spekulacyjny utrzymania pieniądza wg Keynesa?
Wartość oczekiwanej rynkowej stopy procentowej.

Powiązane tematy

#pp #politykapieniezna