Pytania i odpowiedzi

pojęcia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. słownik terminów biologicznych
Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 1852 razy
Pytanie 1
różne wersje tego samego genu
allele
Pytanie 2
wariant jednego genu warunkujący przeciwstawność danej cechy
allel
Pytanie 3
chromosom, który nie jest chromosomem płci
autosom
Pytanie 4
miejsce w tetradzie, w którym homologiczne (niesiostrzane) chromatydy uległy wymianie w wyniku pęknięcia i złączenia się
chiazma
Pytanie 5
jedna z dwóch połówek chromosomu
chromatyda
Pytanie 6
nić DNA nawinięta na oktamer histonowy
nukleosom
Pytanie 7
kompleks składający się z DNA, białek i RNA
chromatyna
Pytanie 8
struktury zawierające geny i występujące w jądrze tworzone przez skondensowaną chromatynę
chromosomy
Pytanie 9
proces wymiany odcinków niesiostrzanych chromatyd chromosomów homologicznych
crossing-over
Pytanie 10
losowy proces wymiany materiału genetycznego prowadzący do powstania nowych układów genetycznych (genotypów)
rekombinacja
Pytanie 11
rekombinacja zachodząca pomiędzy odcinkami DNA w pełni homologicznymi
rekombinacja uprawniona
Pytanie 12
rekombinacja zachodząca pomiędzy odcinkami DNA o sekwencjach niehomologicznych (np w czasie infekcji wirusów integrujących się z DNA gospodarza lub w czasie transdukcji)
rekombinacja nieuprawniona
Pytanie 13
przewężenie wtórne występujące w chromosomach
organizator jąderkowy
Pytanie 14
miejsce inicjacji replikacji
origin
Pytanie 15
replikacja: enzym rozplatający lokalni helisę DNA
helikaza
Pytanie 16
replikacja: enzym wstawiający nowe nukleotydy
polimeraza
Pytanie 17
replikacja: enzym usuwający startery
endonukleaza
Pytanie 18
replikacja: enzym łączący fragmenty w całość
ligaza
Pytanie 19
replikacja: enzym wstawiający startery
primaza

Powiązane tematy

#biologia