Powtórzenie: Starożytność

Starożytność szczegółowo

Historia sztuki, powtórzenie. 61 pytań.

Nazwa dzieła 2500 pne (wszystkie odpowiedzi z malej, jezeli kilka - po przecinku)
Picture 0
ebihil z mari
2550 pne - nazwa dziela ( z malej)
Picture 1
relief wotywny króla lagasz
Co znaczy pojęcie Maat?
ład i harmonia
Co to jest "Ka" i "Ba"? (Egipt) (z malej po przecinku)
dusza ozyriańska, dusza słoneczna
Nazwa (Egipt)
Picture 4
slepe wrota
Nazwa 2030 pne (Egipt)
Picture 5
sarkofag bogini kawit
Jak nazywaly sie pierwsze grobowce ? (Egipt)
mastaby
Kto dokonał scalenia Dolnego i Górnego Egiptu ? (dwie nazwy, przypomnienie: wszystko z malej litery, jezeli kilka odpowiedzi - po przecinku)
narmer, menes
Jak nazywają się przedstawione na Palecie Narmera stworzenia ?
Picture 8
sarpopady
Architektura dotycząca pogrzebów, śmierci to architektura...
sepulkralna
Co to jest i gdzie.
Picture 10
Piramida Snofru w Medum
Co to i gdzie
Picture 11
piramida łamana snofru w medum
Co to i gdzie.
Picture 12
piramida czerwona snofru w dahszur
wymień nazwy kapiteli (1), (2), (4)
Picture 13
palmowy, hatorycki, lotosowy
Kolumna o przekroju wieloboku foremnego z kapitelem w kształcie kostki to ? (Egipt)
kolumna protodorycka
Kolumna z postacią boga Ozyrysa to ?
kolumna ozyriacka
Jak nazywamy sumaryczne przedstawienie postaci w trójwymiarowych na płaszczyźnie >? (Egipt)
aspektywą
Podstawowa perspektywa stosowana w przedstawieniach egipskich ?
perspektywa odrzutowana
Posąg (...jaki?...) Senenmut (faworyta Hatszepsut) z córką Hatszepsut (Nowe Panstwo)
Picture 18
kubiczny
Kto wywołał rewolucję amarneńską ? (1379 pne - 136 pne)
Echnaton

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.