Powtórzenie: Historia Architektury Powszechnej

Zdjęcia architektury i jej elementów

Historia sztuki, powtórzenie. 202 pytań.

Picture 0
Abakus
Picture 1
Edykuł
Picture 2
Agora
Picture 3
Akropol
Picture 4
Akroterion
Picture 5
Akwedukt
Picture 6
Alkierz
Picture 7
Ambit
Picture 8
Amfilada
Picture 9
Amfiteatr
Picture 10
Antaba
Picture 11
Antresola
Pierścienie na trzonie kolumny
Picture 12
Anulus
Picture 13
Architraw
Picture 14
Archiwolta
Picture 15
Arkada
Picture 16
Astragal
Picture 17
Atlant
Picture 18
Atrium
Picture 19
Attyka

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.