Test z odpowiedziami

Fizjologia 4

Pytanie 1
U drzew rozróżniamy następujące typy systemów korzeniowych:
Pytanie 2
U nasion twardych np. łubinie przełamać spoczynek można zastować
Pytanie 3
U roślin wyższych występuje barwnik:
Pytanie 4
Udział transpiracji kutykularnej wynosi na ogół
Pytanie 5
Układ porfirynowy chlorofilu zbudowany jest z:
Dalej
Pozostało 7 stron