Test: Szkielet osiowy i połączenia w tym obrębie

Test zawiera pytania dotyczące kości tworzących oś ciała i połączeń

REKLAMA
Obrazek do pytania 13
Jak nazywa się więzadło "5"
międzykolcowe
{"qId":155343, "cId":5, "tId":7385}
Obrazek do pytania 14
jak nazywa się więzadło "6"
nadkolcowe
{"qId":155344, "cId":5, "tId":7385}
Rozpoczyna się na grzebieniu potylicznym zewnętrznym, na guzku tylnym kręgu szczytowego i przyczepia się do wierzchołków wyrostków kolczystych od drugiego do siódmego kręgu szyjnego
więzadło międzypoprzeczne
więzadło podłużne tylne
więzadło podłużne przednie
więzadło karkowe
{"qId":155345, "cId":5, "tId":7385}
Rozpoczyna się na stoku kości potylicznej i przednim brzegu otworu wielkiego kości potylicznej, a kończy w górnej części kanału krzyżowego.
więzadło podłużne tylne
więzadło nadkolcowe
więzadło podłużne przednie
więzadło międzypoprzeczne
{"qId":155346, "cId":5, "tId":7385}
Ruchy kręgosłupa jako całości to (możliwe do wykonania)
skłony boczne
ruchy obwodzenia
wysuwanie
zginanie i prostowanie
unoszenie
inwersja
ruchy przywodzenia
odwracanie
ruchy skrętne
{"qId":155348, "cId":5, "tId":7385}
klatka piersiowa pełni rolę ochrony głównych narządów
oddechowych
trawienia
wydalniczych
krążenia
{"qId":155349, "cId":5, "tId":7385}
Wyróżniamy
6 par żeber prawdziwych, 4 pary żeber rzekomych, 2 pary żeber wolnych
6 par żeber prawdziwych, 3 pary żeber rzekomych, 3 pary żeber wolnych
7 par żeber prawdziwych, 4 pary żeber rzekomych, 1 para żeber wolnych
7 par żeber prawdziwych, 3 pary żeber rzekomych, 2 pary żeber wolnych
{"qId":155350, "cId":5, "tId":7385}
Guzki żebra
występują na żebrach od II do X
występują na żebrach od I do X
występują na wszystkich żebrach
występują na żebrach od II do XII
{"qId":155351, "cId":5, "tId":7385}
Na końcu tylnym żebra wyróżniamy
trzon
bruzdę
szyjkę
guzek
głowę
kąt
{"qId":155352, "cId":5, "tId":7385}
Zaznacz istniejące połączenia żeber z kręgosłupem
stawy szyjko-poprzeczne
kościozrosty
stawy głów żebrowych
stawy żebrowo-poprzeczne
stawy międzypoprzeczne żeber
{"qId":155353, "cId":5, "tId":7385}
W stawach żebrowo-mostkowych wyróżniamy więzadła
promieniste
skośno-żebrowe
mostkowo-żebrowe śródstawowe
mostkowo-promieniste
żebrowo-poprzeczne
żebrowo-mieczykowate
{"qId":155354, "cId":5, "tId":7385}
W budowie mostka wyróżniamy 3 główne części
wyrostek mieczykowaty
wyrostki żebrowe
trzon
rękojeść
główkę
{"qId":155355, "cId":5, "tId":7385}
Połączenia w obrębie mostka to
chrząstkozrosty chrząstkozrost chrząstkozrosty mostkowe chrząstkozrost mostkowy
{"qId":155356, "cId":5, "tId":7385}
REKLAMA