Test: Dzieje Apostolskie

Test ze znajomości Biblii, dziejów apostolskich.

REKLAMA
Co znaczy imię Barnaba?
Syn pocieszenia
{"qId":14, "cId":28, "tId":6040}
Skąd pochodził Barnaba?
Z Cypru
{"qId":15, "cId":28, "tId":6040}
Jak nazywali się małżonkowie próbujący zawłaszczyć część pieniędzy ze sprzedanej posiadłości?
Ananiasz i Safira
{"qId":16, "cId":28, "tId":6040}
Jak w innych tłumaczeniach brzmi tytuł Jezusa 'władca'?
Wódz
{"qId":17, "cId":28, "tId":6040}
Jak nazywał się faryzeusz który swym wystąpieniem przekonał resztę by nie zabijali apostołów?
Gamaliel
{"qId":18, "cId":28, "tId":6040}
Jak nazywali się żydzi urodzeni poza Palestyną, mówiący po grecku, a osiedli w Jerozolimie?
Helleniści
{"qId":19, "cId":28, "tId":6040}
Komu, wraz ze Szczepanem, zlecono nową funkcję?
Filipowi, Prochorowi, Nikanorowi, Tymonowi, Parmenasowi, Mikołajowi
{"qId":20, "cId":28, "tId":6040}
Gdzie po opuszczeniu Mezopotamii zamieszkał Abraham?
W Charanie
{"qId":21, "cId":28, "tId":6040}
Za co karą było ukamienowanie?
Za bluźnierstwo
{"qId":22, "cId":28, "tId":6040}
Kto głosił słowo w Samarii?
Filip
{"qId":23, "cId":28, "tId":6040}
Jak nazywał się człowiek, który chciał kupić łaskę Ducha Świętego?
Szymon Czarnoksiężnik
{"qId":24, "cId":28, "tId":6040}
Na drogę skąd dokąd miał pójść Filip około południa?
Z Jerozolimy do Gazy
{"qId":25, "cId":28, "tId":6040}
Gdzie znalazł się Filip po ochrzczeniu Etiopa?
W Azocie
{"qId":26, "cId":28, "tId":6040}
REKLAMA