Test z odpowiedziami

Strona bierna - the passive.

Pytanie 1
Zamień na stronę bierną: John will type the letter
Pytanie 2
My sister is cooking the dinner
Pytanie 3
Marie should apologise him
Pytanie 4
My father bought a car yesterday
Pytanie 5
Ben makes a sandwitch
Dalej
Pozostała 1 strona