Test: Historia 3

Test Wyboru

REKLAMA
Jaki przydomek nosil pierwszy król Polski?
Chrobry
Gruby
Smialy
Wielki
{"qId":53910, "cId":6, "tId":3840}
Który król zastal Polskê drewniana, a zostawil murowana?
Zygmunt Stary
Stefan Batory
Kazimierz Wieki
Jan III Sobieski
{"qId":53911, "cId":6, "tId":3840}
Jak nazywal siê legendarny zalozyciel pierwszego polskiego rodu królewskiego?
Piast
Lech
Popiel
Ziemowit
{"qId":53912, "cId":6, "tId":3840}
W ktorym roku rozpoczela sie II Wojna Swiatowa
1941
1939
1938
1940
{"qId":53913, "cId":6, "tId":3840}
Co to byly cizemki
rekawiczki wojskowe
skorzane buty
czapki
male zwierzeta
{"qId":53914, "cId":6, "tId":3840}
REKLAMA
Jak nazywal siê misjonarz, który zginal na Prusach?
Wojciech
Zygmunt
Krzysztof
Szymon
{"qId":53915, "cId":6, "tId":3840}
Kim byl Zawisza Czarny?
ksiêciem Wielkopolski
slynnym polskim rycerzem
krolem Czech
mnichem z Krakowa
{"qId":53916, "cId":6, "tId":3840}
Co to jest szyszak
miecz dwureczny
siodlo rycerskie
duza tarcza
helm rycerza
{"qId":53917, "cId":6, "tId":3840}
Miecz koronacyjny królów polskich nazywal siê?
Szczerbiec
Zerwikaptur
Ekskalibur
Durendal
{"qId":53918, "cId":6, "tId":3840}
REKLAMA
Gdzie znajdowala siê stolica Pañstwa Krzyzackiego?
w Gdansku
w Sztokholmie
w Malborku
w Szczytnie
{"qId":53919, "cId":6, "tId":3840}
Jaka organizacja miêdzynarodowa powstala w 1945 r.?
Organizacja Stanow Zjednoczonycj
Unia Europejska
NATO
Liga Narodow
{"qId":53930, "cId":6, "tId":3840}
Jakie miasto wyzwolil Jan III Sobieski z oblêzenia tureckiego?
Torun
Kijow
Krakow
Gdansk
{"qId":53921, "cId":6, "tId":3840}
Król Polski Zygmunt August byl...?
ostatnim królem z dynastii Jagiellonów
ostatnim królem z dynastii Piastów
pierwszym królem z dynastii Piastów
pierwszym królem z dynastii Jagiellonów
{"qId":53922, "cId":6, "tId":3840}
REKLAMA