słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 4 Idioms and Fixed Phrases (str. 59)

Słownictwo z Upstream Intermediate Companion<br/><br/>Zamiast apostrofa wpisujcie spację

14 pytań Strona 1 marrita
chylić przed kimś głowę
stale zajęty, w biegu
nie ruszać się, ustać w miejscu
mieć serce ze złota
niesłusznie kogoś krytykować
Dalej
Pozostały 2 strony