Test z odpowiedziami

Sentencje po łacinie cz.2

Pytanie 1
Co oznacza zwrot "historia magistra vitae"?
Pytanie 2
Co oznacza zwrot "homo res sacra homini"?
Pytanie 3
Co oznacza zwrot "ibi victoria, ubi concordia"?
Pytanie 4
Co oznacza zwrot "lex retro non agit"?
Pytanie 5
Co oznacza zwrot "mors certa, hora incerta"?
Dalej
Pozostały 2 strony