Test z odpowiedziami

Finanse międzynarodowe

Pytanie 1
Poniższe zdania odnoszą się do rozmaitych funkcji w biznesie: 1) Funkcją zarządzania finansami jest podejmowanie decyzji odnośnie finansów jednostki. 2) Sprawozdania zarządcze zawierają mierniki niepieniężne. Czy zdania te są prawdziwe?
Pytanie 2
Które z poniższych zdań najodpowiedniej określa założenia organizacji not-for-profit?
Pytanie 3
Które z poniżej wymienionych są trzema kluczowymi obszarami odpowiedzialnymi za decyzje zarządzania finansami? Inwestycja Rachunek przepływów pieniężnych Finanse Dywidenda
Pytanie 4
Które z poniższych NIE tworzą celów ładu korporacyjnego w ramach najlepszych praktyk?
Pytanie 5
Szkoła postanowiła zwiększyć rozmiar klas, w wyniku czego ucierpiały wyniki egzaminacyjne. W ramach koncepcji 3E (economy, effectiveness, efficiency, = oszczędność, skuteczność, efektywność), które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
Pytanie 6
Interesariusz może być zdefiniowany jako wewnętrzny, połączony lub zewnętrzny. Który z poniższych dotyczy zewnętrznego interesariusza?
Dalej
Pozostało 6 stron