Test z odpowiedziami

Okulistyka 2012

Pytanie 26
Pole widzenia służy do badania zaburzeń w obrębie:
Pytanie 27
Amblyopia to
Pytanie 28
Starczowzroczność rozpoczyna się od
Pytanie 29
Pacjent wcześniej normowzroczny, w wieku 42 lat zaczął mieć problemy z widzeniem do bliży i do dali. Co mu jest?
Pytanie 30
Największe zmiany emmetropijne u dzieci:
Dalej
Pozostało 11 stron