fip2

babababa

20 pytań Strona 1 kajks
Wzrost ryzyka finansowego wywołany zwiększeniem ilości zaciągniętego przez spółkę długu zwiększa ekspozycję na ryzyko rynkowe
Przy pomocy indeksu zyskowności można stworzyć poprawny ranking projektów inwestycyjnych pod warunkiem, że projekty uruchamia się w całości
Npv pokazuje o ile zwiększy się fundamentalna wartość spółki już w momencie uruchomienia projektu inwestycyjnego
W modelu millera-orra zwiększenie kosztów transakcyjnych oznacza, że spółka będzie utrzymywać większe zasoby gotówki na rachunku bankowym
Operacyjny poziom kapitału pracującego netto to różnica między zobowiązaniami bieżącymi i aktywami obrotowymi
Dalej
Pozostały 3 strony