Test z odpowiedziami

fip2

Pytanie 1
Wzrost ryzyka finansowego wywołany zwiększeniem ilości zaciągniętego przez spółkę długu zwiększa ekspozycję na ryzyko rynkowe
Pytanie 2
Przy pomocy indeksu zyskowności można stworzyć poprawny ranking projektów inwestycyjnych pod warunkiem, że projekty uruchamia się w całości
Pytanie 3
Npv pokazuje o ile zwiększy się fundamentalna wartość spółki już w momencie uruchomienia projektu inwestycyjnego
Pytanie 4
W modelu millera-orra zwiększenie kosztów transakcyjnych oznacza, że spółka będzie utrzymywać większe zasoby gotówki na rachunku bankowym
Pytanie 5
Operacyjny poziom kapitału pracującego netto to różnica między zobowiązaniami bieżącymi i aktywami obrotowymi
Dalej
Pozostały 3 strony