Test z odpowiedziami

Inżynieria produktów żywnościowych

Pytanie 1
Z punktu widzenia inżynierii materiałowej produkty dzielimy na:
Pytanie 2
Produkty wywodzące się z surowców, których cechy i właściwości zostały zmodyfikowane przez dobraną obróbkę termiczną to grupa
Pytanie 3
Produkty o zaprogramowanych właściwościach i cechach i wywodzące się z surowców spożywczych należą do grupy
Pytanie 4
określenia Tailored, skrojony na miarę, dopasowany do potrzeb dotyczą grupy:
Pytanie 5
Produkty uzyskane z wyizolowanych składników, niekoniecznie spożywczych, poprzez ich odpowiednie skomponowanie i poddanie obróbce to grupa
Dalej