Test z odpowiedziami

ANALIZA PODATKOWA - MROCZKOWSKI

1. Podatnik w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej będzie prowadził aptekę oraz świadczył usługi transportowe. Może on wybrać opodatkowanie:
2. Podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów silnikowych. Kiedy podatnik musi rozpocząć ewidencjonowanie obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej?:
3. Podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych utracił prawo do tej formy opodatkowania ze względu na uzyskanie przychodu z tytułu świadczenia usługi reklamowej. Może on wybrać opodatkowanie:
4. Podatnik w trakcie pobytu w Niemczech zawarł umowę pożyczki z osobą fizyczną zamieszkałą w tym państwie od 20 lat. Na podstawie zawartej umowy pożyczki otrzymał on w gotówce kwotę 5.000 euro. Czy po powrocie do Polski będzie on zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od otrzymanej kwoty pożyczki?:
5. W dniu 3 marca podatnik wystawił fakturę VAT dokumentującą eksport towarów. Dokumenty celne potwierdzające wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty otrzymał 30 maja. Kiedy i według jakiej stawki podatnik wykaże przedmiotową transakcję?:
Dalej
Pozostało 10 stron