Zdrowie Publiczne

Test ze zdrowia publicznego

130 pytań Strona 2 Justine
Do zadań PIS należy:
Warunkiem dyskwalifikującym metodę badania dla jej stosowania jako testu przesiewowego jest:
8. Która z poniżej wymienionych miar zdrowia populacji najbardziej nadaje się do oceny ryzyka zakażeń wirusem hepatotropowym typu A:
Działanie takie jak: ograniczenie spożycia mięsa czerwonego, zaprzestanie palenia tytoniu, redukcja masy ciała, są przykładem:
Dłuższe przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w podkarpackim w porównaniu do łódzkiego można wyjaśnić głównie:
Dalej