Test: Zdrowie Publiczne

Test ze zdrowia publicznego

REKLAMA
Celem zdrowia publicznego jest m.in monitorowanie stanu zdrowia oraz określanie potrzeb zdrowotnych ludności. Najlepiej realizować te działania poprzez:
rozwój informatyzacji opieki zdrowotnej
analizę dostępnych danych epidemiologicznych, demograficznych, ekonomicznych i innych oraz ocenę ich czasowego i terytorialnego zróżnicowania
ranking jednostek leczniczych pod względem ich efektywności
sondaże diagnostyczne prowadzone na dużych grupach ludności
{"qId":14, "cId":33, "tId":16032}
15. Model ochrony zdrowia funkcjonujący aktualnie w PL jest modelem:
ubezp-wolnorynkowy
wolnorynkowym
budżetowym
ubezpieczeniowo-budżetowym
{"qId":15, "cId":33, "tId":16032}
16. Na szczycie piramidy potrzeb Maslowa znajdują się:
bezpieczeństwa
społeczne
fizjologiczne
samorealizacji
{"qId":16, "cId":33, "tId":16032}
17. Wprowadzenie nakazu zapinania pasów w samochodzie należy zaliczyć do działań sprzyjających poprawie zdrowia populacji i ma znamiona profilaktyki:
podstawowej
to nie jest działanie profilaktyczne
to wyłącznie promocja zdrowia
2. stopnia
{"qId":17, "cId":33, "tId":16032}
Która z poniżej wymienionych działań nie są zaliczane do działań zdrowia publicznego?
systematyczny nadzór sanitarny nad żywnością
indywidualne leczenie pacjentów
działania na rzecz poprawy jakości powietrza
zabezpieczenie zdrowej wody do picia
{"qId":18, "cId":33, "tId":16032}
19. Które z poniżej wymienionych do profilaktyka 3. stopnia?
badania przesiewowe w kierunku cukrzycy typu 2
rehabilitacja chorych z cukrzycą po amputacji kończyny
zapobieganie występowaniu cukrzycy typu 2. u dzieci
ograniczenie ryzyka wystąpienia cukrzycy 2. typu
zapobieganie powikłaniom cukrzycy typu 2
{"qId":19, "cId":33, "tId":16032}
Koncepcja pól zdrowia Lalonda nie uwzględnia:
czynników genetycznych
migracji ludności
zachowań antyzdrowotnych
systemu opieki zdrowotnej
{"qId":20, "cId":33, "tId":16032}
Wczesna umieralność niemowląt nie odnosi się do liczby:
zgonów niemowląt w pierwszych 27. dniach życia dziecka niezależnie od przyczyny zgonu
zgonów niemowląt z powodu wady wrodzonej w 1. miesiącu życia
przedwczesnych porodów i martwych urodzeń
zgonów niemowląt w 1. tygodniu życia dziecka
{"qId":21, "cId":33, "tId":16032}
22. Proces globalizacji w istotny sposób wpływa na stan zdrowia populacji. Wśród zagrożeń związanych z tym procesem NIE znajdują się:
wzrost zachorowań na choroby zakaźne w związku z nasileniem migracji
modyfikacje genetyczne prowadzące do upośledzania procesów detoksykacji
zmiana preferowanego stylu życia np. zmiana sposobu odżywiania się ludzi
zmiana struktury zachorowań i przedwczesne zgony
{"qId":22, "cId":33, "tId":16032}
Wymóg uzyskania zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego zarówno od rodziców jak i dzieci dotyczy:
dzieci w wieku szkolnym bez względu na grupę narodową bądź etniczną
dzieci cudzoeziemnców, które skończyły 15 lat
wszystkich dzieci które ukończyły 16 lat
wszystkich dzieci do 16 roku życia
{"qId":23, "cId":33, "tId":16032}
24. Które stwierdzenie dotyczące najważniejszych przyczyn umieralności w PL obecnie i w okresie ostatnich 20 lat jest fałszywe?
najważniejszą przyczyną redukcji ogólnej liczny zgonów był wyraźny spadek liczny zgonów z powodu chorób serca i naczyń
w analizowanym czasie nie nastąpiły istotne zmiany ogólnej liczny zgonów
w analizowanym czasie zmniejszył się w sposób znaczący wskaźnik umieralność niemowląt
spadek wskaźników umieralności z powodu chorób nowotworowych był znacznie większy niż z powodu chorób serca i naczyń
{"qId":24, "cId":33, "tId":16032}
Które z niżej wymienionych źródeł finansowania działań z zakresu zdrowia publicznego są nowe i możliwe do pozyskiwania dzięki ustawie o zdr.publ z dn. 11.09.15:
wpływy z NGO oraz świadczenia w ramach ZUS
wplywy z budżetu państwa w ramach NFZ
wpływy z tytułu akcyzy od alkoholu i tytoniu
wpływy z tytułu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych
{"qId":25, "cId":33, "tId":16032}
Dostępność to podstawowe kryterium funkcjonowania każdego systemu opieki zdrowotnej. Brak dostępności opieki zdrowotnej jest efektem:
zróżnicowania ekonomicznego, społecznego i kulturowego biorców świadczeń
niewłaściwego rozmieszczenia ZOZ
wydłużonego czasu oczekiwania na poradę, konsultację, przyjęcie do szpitala
braku reakcji systemu na istniejące potrzeby zdrowotne populacji
{"qId":26, "cId":33, "tId":16032}
REKLAMA