Test: E8: Technik Elektryk, egzamin Wrzesień 2014

Test egzaminacyjny "Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych" Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja E8

REKLAMA
Obrazek do pytania 0
Na rysunku przedstawiono oprawę oświetlenia
pośredniego - klasy V
przeważnie bezpośredniego - klasy II
przeważnie pośredniego - klasy IV
bezpośredniego - klasy I
{"qId":1, "cId":1, "tId":14992}
Obrazek do pytania 1
Rysunek przedstawia pomiar impedancji pętli zwarciowej metodą
spadku napięcia
zastosowania dodatkowego źródła
kompensacyjną
bezpośredniego pomiaru
{"qId":2, "cId":1, "tId":14992}
Warunkiem samoczynnego odłączenia zasilania w układach typu TN jest zależność (Uo - napięcie znamionowe w V; Ia - wartość prądu w A, zapewniająca bezzwłoczne, samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego; Zs - impedancja pętli zwarciowej w Ω)
U O &rt; Z s ∙ I a
U O < Z s ∙ 2I a
U O < Z s ∙ I a
U O &rt; Z s ∙ 2I a
{"qId":3, "cId":1, "tId":14992}
Wymagana minimalna wartość rezystancji izolacji przewodu przy pomiarze induktorem dla sieci o napięciu znamionowym badanego obwodu U < 500 V wynosi
≥ 0,5 MΩ
< 0,25 MΩ
< 0,5 MΩ
≥ 0,25 MΩ
{"qId":4, "cId":1, "tId":14992}
Obrazek do pytania 4
Aparat pokazany na zdjęciu chroni instalację elektryczną mieszkania przed
przepięciem
upływem prądu
zwarciem
przeciążeniem
{"qId":5, "cId":1, "tId":14992}
REKLAMA
Do zabezpieczenia obwodu przed przeciążeniem i zwarciem służy wyłącznik
wyposażony w aparat różnicowoprądowy
współpracujący z przekaźnikiem czasowym
współpracujący z przekaźnikiem sygnalizacyjnym
współpracujący z bezpiecznikiem topikowym
{"qId":6, "cId":1, "tId":14992}
Obrazek do pytania 6
Rysunek przedstawia sposób zainstalowania urządzenia ochronnego różnicowoprądowego w sieci typu
IT
TN-C-S
TT
TN-S
{"qId":7, "cId":1, "tId":14992}
Obrazek do pytania 7
Odbiornik elektryczny można przyłączyć do sieci typu TN-S stosując gniazdo umieszczone na rysunku
B
C
D
A
{"qId":8, "cId":1, "tId":14992}
W układach sieci typu IT przy podwójnym doziemieniu z zastosowaniem urządzenia różnicowoprądowego oraz napięciu izolacji 230/400 V, zmierzony czas wyłączenia powinien odpowiednio wynosić - dla obwodu bez przewodu neutralnego i dla obwodu z przewodem neutralnym
0,8 s i 0,4 s
0,4 s i 0,2 s
0,2 s i 0,4 s
0,4 s i 0,8 s
{"qId":9, "cId":1, "tId":14992}
REKLAMA
Obszar zadziałania wyzwalaczy elektromagnetycznych wyłączników instalacyjnych nadprądowych dla charakterystyki C zawiera się w granicach
3-5 krotności prądu znamionowego
5-10 krotności prądu znamionowego
20-30 krotności prądu znamionowego
1-20 krotności prądu znamionowego
{"qId":10, "cId":1, "tId":14992}
Której klasy ogranicznik przepięć jest instalowany w rozdzielnicach mieszkaniowych?
Klasy B
Klasy D
Klasy C
Klasy A
{"qId":11, "cId":1, "tId":14992}
Obrazek do pytania 11
Strzałka na rysunku wskazuje
styk pomocniczy rozwierny
przycisk zwiemy
przycisk rozwierny
styk pomocniczy zwiemy
{"qId":12, "cId":1, "tId":14992}
Obrazek do pytania 12
Narzędzie pokazane na rysunku służy do
zaginania końcówek
zaciskania końcówek tulejkowych
cięcia przewodów
zdejmowania izolacji
{"qId":13, "cId":1, "tId":14992}
REKLAMA