Test z odpowiedziami

E8: Technik Elektryk, egzamin Wrzesień 2014

Pytanie 1
Na rysunku przedstawiono oprawę oświetlenia
Pytanie 2
Rysunek przedstawia pomiar impedancji pętli zwarciowej metodą
Pytanie 3
Warunkiem samoczynnego odłączenia zasilania w układach typu TN jest zależność (Uo - napięcie znamionowe w V; Ia - wartość prądu w A, zapewniająca bezzwłoczne, samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego; Zs - impedancja pętli zwarciowej w Ω)
Pytanie 4
Wymagana minimalna wartość rezystancji izolacji przewodu przy pomiarze induktorem dla sieci o napięciu znamionowym badanego obwodu U < 500 V wynosi
Pytanie 5
Aparat pokazany na zdjęciu chroni instalację elektryczną mieszkania przed
Dalej
Pozostało 7 stron