Test: Renesans Włoski Malarstwo

Przygotowanie do matury z historii sztuki. Pytania ze znajomości dzieł włoskiego renesansu.

REKLAMA
Obrazek do pytania 0
Andrea Castagno - scena ukrzyzowania
Cimabue - scena ukrzyzowania
Cimabue - krucyfiks do kościoła Santa Croce we Florencji
{"qId":252577, "cId":21, "tId":10700}
Obrazek do pytania 1
Cimabue - Maestra
Giotto di Bondone - Maesta
Cimabue - scena zwiatowania
{"qId":252578, "cId":21, "tId":10700}
Obrazek do pytania 2
michał anioł bonarotti scena zwiastowania św.Franciszka
giotto di bondone archanioł strzela laserami do sw.franciszka
giotto di bondone - stygmatyzacja św.Franciszka
{"qId":252579, "cId":21, "tId":10700}
Obrazek do pytania 3
giotto di bondone św. franciszek handlujący z kupcem
Ambroggio Lorenzetti sw franciszek oddajacy płaszcz ubogim
giotto di bondone sw.Franciszek oddający płaszcz ubogim
{"qId":252580, "cId":21, "tId":10700}
Obrazek do pytania 4
giotto di bondone stygmatyzacja św franciszka
jacopo Sansowino sw.Franciszek wyganiający demony z miasta arezzo
giotto di bondone św franciszek wyganiajacy demony z miasta arezzo
{"qId":252581, "cId":21, "tId":10700}
REKLAMA
Obrazek do pytania 5
giotto di bondone nawiedzenie św. elżbiaty
giotto di bondone spotkanie rodziców marii przy złotej bramie
jacopo sansowino spotkanie rodziców marii przzy łoej bramie
{"qId":252582, "cId":21, "tId":10700}
Obrazek do pytania 6
Giovani Sansovino nawiedzenie św.elżbiety
giotto di bondone nawiedzenie sw el,zbiety przez maryje
giotto di bondone nawiedzenie marii
{"qId":252583, "cId":21, "tId":10700}
Obrazek do pytania 7
giotto di bondone złożenie chrystusa do grobu
giotto di bondone spotkanie przy złotej bramie
giotto di bondone opłakiwanie chrystusa
{"qId":252584, "cId":21, "tId":10700}
Obrazek do pytania 8
giotto di bondone freski z kaplicy scrovegnich
giotto di bondone freski z kaplicy sykstyńskiej
michał anioł bonarotti freski z kaplicy zakonu franciszkanów
{"qId":252585, "cId":21, "tId":10700}
REKLAMA
Obrazek do pytania 9
giovanni dio bondone maesta do katedry w sienie
duccio di Buogninsegna maesta do katedry w Sienie
duccio di buogninsegna kopia ołtarza mariackiego
{"qId":252586, "cId":21, "tId":10700}
Obrazek do pytania 10
Rafael Sannti zwiastowanie
Simone Martini scena zwiastowania do katedrt w Sienie
Duccio di Buogninsegna zwiastowanie do katedry w sienie
{"qId":252587, "cId":21, "tId":10700}
Obrazek do pytania 11
simone martini maesta
simone martini zwiastowanie
{"qId":252588, "cId":21, "tId":10700}
Obrazek do pytania 12
giotto di bondone kondotier wojsk weneckicj fresk z sali ratusza w Sienie
simone martini kondotier wojsk sieny z fresku z sali ratusza sienejskiego
{"qId":252589, "cId":21, "tId":10700}
REKLAMA