Test z odpowiedziami

Matura z historii sztuki

Pytanie 1
Z jakim kierunkiem/epoką w sztuce łączą się artyści?
Pytanie 2
"Stał się wyrazicielem powabów życia najwyższych warstw społecznych swojej epoki. Stworzył rodzaj malarstwa, który przedstawia rozmowy, zabawy i flirty uroczych dam i kawalerów w otoczeniu parku czy ogrodu – nazwany później fête champêtre lub fête galante" Podaj nazwisko artysty i kraj, w którym tworzył.
Pytanie 3
Ambalaż (emballage) to:
Pytanie 4
Hydria to:
Pytanie 5
Kromlech to:
Dalej
Pozostały 2 strony