Matura z historii sztuki

Test inspirowany maturą z historii sztuki

13 pytań Strona 1 Reflective
Z jakim kierunkiem/epoką w sztuce łączą się artyści?
"Stał się wyrazicielem powabów życia najwyższych warstw społecznych swojej epoki. Stworzył rodzaj malarstwa, który przedstawia rozmowy, zabawy i flirty uroczych dam i kawalerów w otoczeniu parku czy ogrodu – nazwany później fête champêtre lub fête galante" Podaj nazwisko artysty i kraj, w którym tworzył.
Ambalaż (emballage) to:
Hydria to:
Kromlech to:
Dalej
Pozostały 2 strony