Test: Matura z historii sztuki

Test inspirowany maturą z historii sztuki

REKLAMA
Z jakim kierunkiem/epoką w sztuce łączą się artyści?
Turner
+
romantyzm
Lorrain
+
barok / barok klasycyzujący
Signac
+
neoimpresjonizm
van Gogh
+
postimpresjonizm / protoekspresjonizm
{"qId":241171, "cId":21, "tId":10289}
"Stał się wyrazicielem powabów życia najwyższych warstw społecznych swojej epoki. Stworzył rodzaj malarstwa, który przedstawia rozmowy, zabawy i flirty uroczych dam i kawalerów w otoczeniu parku czy ogrodu – nazwany później fête champêtre lub fête galante" Podaj nazwisko artysty i kraj, w którym tworzył.
Antoine Watteau, Francja
{"qId":241172, "cId":21, "tId":10289}
Ambalaż (emballage) to:
Obraz, którego proporcje wypaczono tak, by był czytelny, gdy patrzy się na niego pod pewnym kątem.
Opakowanie przedmiotu lub budynku typowe dla działań Christo.
Zbiór podobnych przedmiotów, które są charakterystyczne dla twórczości Armana.
Jednowarstwowy sposób malowania, bez stosowania podmalówek.
{"qId":241173, "cId":21, "tId":10289}
Hydria to:
Dwupoziomowa fontanna w barokowych ogrodach francuskich.
Typ wazy greckiej służącej do noszenia i nalewania wody.
Przedstawienie mitologicznego potwora, którego pokonał Herakles.
Sposób przedstawiania Matki Boskiej z Dzieciątkiem na ramieniu.
{"qId":241174, "cId":21, "tId":10289}
Kromlech to:
Kredens regencyjny o symetrycznej, floralnej dekoracji.
Rodzaj prasy litograficznej popularnej na przełomie XIX i XX w.
Krąg kamiennych monolitów typowy dla późnego neolitu, epoki brązu i żelaza.
Stożkowy grobowiec typowy dla kultury Myken.
{"qId":241175, "cId":21, "tId":10289}
Zaznacz nazwy dzieł, które powstały w kręgu mecenatu Piastów.
krucyfiks Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie
Sąd Ostateczny Hansa Memlinga
krypta św. Leonarda na Wawelu
Zamek Królewski w Warszawie
kościoły z serii baryczkowskiej, m.in. w Szydłowie i Stopnicy
Płyta Wiślicka
{"qId":241176, "cId":21, "tId":10289}
Wybierz trzech artystów, w twórczości których występował motyw Dawida i Goliata.
Caravaggio
Heda,
Holbein,
Bernini,
Donatello,
Leonardo da Vinci,
Masaccio,
El Greco,
{"qId":241177, "cId":21, "tId":10289}
Zaznacz trzy poprawne informacje o ołtarzu mariackim Wita Stwosza.
W części centralnej przedstawiono Zwiastowanie
Powstał w I połowie XV w.
Predellę ołtarza dekoruje scena Zaśnięcia Marii.
Cechuje go styl łamanych szat.
Ma strukturę pentaptyku
Wykonany został z drewna lipowego i dębowego
Na skrzydłach bocznych ukazano sceny starotestamentowe
{"qId":241178, "cId":21, "tId":10289}
Wybierz nazwy trzech rzeźb wykonanych przez Michała Anioła
Merkury
Pomnik konny Gattamelaty
Pomnik konny Colleoniego,
Pieta Rondanini,
Madonna przy schodkach,
Mojżesz,
{"qId":241179, "cId":21, "tId":10289}
Zaznacz nazwy dwóch dzieł, których miejscem eksponowania jest Luwr.
Wymarsz strzelców Rembrandta
Śmierć Marii Caravaggia
Zaślubiny Arnolfinich van Eycka
Mleczarka Vermeera
Nike z Samotraki
Ambasadorowie Holbeina
{"qId":241180, "cId":21, "tId":10289}
Wpisz obok tytułu każdego z obrazów nazwę techniki, w której to dzieło zostało wykonane.
pastel
olej
fresk
kolaż
{"qId":241181, "cId":21, "tId":10289}
Połącz dzieła z muzeum, w którym się znajduje.
Sąd Ostateczny Hansa Memlinga
+
Muzeum Narodowe w Gdańsku,
Malowidła z Faras
+
Muzeum Narodowe w Warszawie
Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta
+
Muzeum Narodowe w Krakowie
Ekstaza św. Franciszka El Greca
+
Muzeum Diecezjalne w Siedlcach
Dama z gronostajem Leonarda da Vinci
+
Muzeum Czartoryskich w Krakowie
Dziewczyna w ramie obrazu Rembrandta
+
Zamek Królewski w Warszawie
{"qId":241346, "cId":21, "tId":10289}
Sztuka rokoka najbardziej dynamicznie rozwinęła się za panowania
Franciszka I.
Ludwika XVI.
Napoleona Bonaparte.
Ludwika XV.
. Ludwika XIV.
{"qId":241347, "cId":21, "tId":10289}
REKLAMA