Fiszki: Szkielet osiowy i połączenia w tym obrębie

Strona 2

Guzki żebra
Pokaż odpowiedź
Na końcu tylnym żebra wyróżniamy
Pokaż odpowiedź
Zaznacz istniejące połączenia żeber z kręgosłupem
Pokaż odpowiedź
W stawach żebrowo-mostkowych wyróżniamy więzadła
Pokaż odpowiedź
W budowie mostka wyróżniamy 3 główne części
Pokaż odpowiedź
Połączenia w obrębie mostka to
Pokaż odpowiedź
Podczas oddychania, w obrębie klatki piersiowej odbywają się ruchy w stawach
Pokaż odpowiedź
Zaznacz kości mózgoczaszki
Picture 27
Pokaż odpowiedź
Zaznacz kości trzewioczaszki
Picture 28
Pokaż odpowiedź
Kość gnykowa łączy się tylko z żuchwą
Pokaż odpowiedź
Dwie kości ciemieniowe łączy szew
Pokaż odpowiedź
Kości ciemieniowe z kością czołową łączy szew
Pokaż odpowiedź
kość ciemieniową z łuską kości skroniowej łączy szew
Pokaż odpowiedź
W czaszce dorosłego człowieka występujące chrząstkozrosty to
Pokaż odpowiedź
W stawie skroniowo-żuchwowym występuje krążek stawowy, który dzieli jamę stawową na 2 piętra
Pokaż odpowiedź
Połącz powierzchnie stawowe stawu skroniowo-żuchwowego z miejscem ich osadzenia
Pokaż odpowiedź
Więzadła, które wzmacniają staw skroniowo-żuchwowy to
Pokaż odpowiedź
Połącz więzadła stawu skroniowo-żuchwowego z ich rozmieszczeniem
Pokaż odpowiedź
Zaznacz ruchy występujące w stawie skroniowo-żuchwowym
Pokaż odpowiedź
Staw szczytowo-potyliczny
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: