Fiszki: Mały książę - test znajomości lektury

Strona 1

Komu narrator dedykuje swą książkę?
Pokaż odpowiedź
W którym roku turecki astronom odkrył nową gwiazdę?
Pokaż odpowiedź
Planeta na której mieszkał Mały Książę nazywała się:
Pokaż odpowiedź
Ile razy pewnego dnia Mały Książe oglądał zachód słońca:
Pokaż odpowiedź
Kto oprócz Małego Księcia zamieszkiwał na planecie?
Pokaż odpowiedź
Narrator "Małego Księcia" był:
Pokaż odpowiedź
Róża twierdziła ze może się obronić dzięki:
Pokaż odpowiedź
O kim Mały Książę mówił: "Ten człowiek mógłby być moim przyjacielem"
Pokaż odpowiedź
W kim zakochał się Mały Książę?
Pokaż odpowiedź
Kto wypowiedział słowa "Wśród ludzi jest się także samotnym..."
Pokaż odpowiedź
Czego brakowało Geografowi?
Pokaż odpowiedź
Największą planetę zamieszkiwał:
Pokaż odpowiedź
Na planecie Latarnika jedna minuta odpowiadała:
Pokaż odpowiedź
Jakie były kwiaty według geografa?
Pokaż odpowiedź
Co według pustynnego kwiatu przeszkadza ludziom?
Pokaż odpowiedź
Ile wulkanów było na planecie Małego Księcia?
Pokaż odpowiedź
Geograf poradził odwiedzić Małemu Księciu:
Pokaż odpowiedź
Co przedstawiał pierwszy rysunek narysowany w dzieciństwie przez narratora?
Pokaż odpowiedź
Jakie uczucie wzbudziła w Małym Księciu wizyta w różanym ogrodzie?
Pokaż odpowiedź
W czym według narratora kochają się dorośli?
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: