Fiszki: Ergonomia 93-123

Strona 1

Jakich cech nie powinien posiadać dobry monitor:
Pokaż odpowiedź
Jakie czynniki maja podstawowe znaczenie przy pracy umysłowej:
Pokaż odpowiedź
?Jakie grupy problemów należy uznać za najtrudniejsze do optymalizacji ergonomicznej:
Pokaż odpowiedź
Jakie powinno być natężenie oświetlenia w pomieszczeniu biurowym N-ctwa:
Pokaż odpowiedź
Jakie prawo ma zastosowanie do zjawisk akustycznych:
Pokaż odpowiedź
Jakie rodzaje promieniowania nie emituje monitor komputerowy:
Pokaż odpowiedź
Jakie są dopuszczalne drgania w pilarce PS 80:
Pokaż odpowiedź
Dla narzędzi emitujących drgania mechaniczne powyżej 11,2 należy:
Pokaż odpowiedź
Nowoczesne pilarki spalinowe emitują drgania na poziomie:
Pokaż odpowiedź
Jakie są max dopuszczalne przyspieszenie drgań:
Pokaż odpowiedź
Jakie są pierwsze skutki oddziaływania hałasu:
Pokaż odpowiedź
Jakie straty energii są dopuszczalne u kobiet:
Pokaż odpowiedź
Jakie występują zatrucia związane z zanieczyszczeniem środowiska:
Pokaż odpowiedź
Środki chemiczne występujące w środowisku powodują:
Pokaż odpowiedź
Jakiej ilości bicia serca nie można przekroczyć podczas pracy:
Pokaż odpowiedź
Jakiej metody się używa(...)?
Pokaż odpowiedź
Jakiej wielkości powinny być znaki na ekranie monitora:
Pokaż odpowiedź
Jakim symbolem oznaczamy substancje bardzo toksyczne:
Pokaż odpowiedź
Jeżeli firma upadnie to jakie jest wypowiedzenie:
Pokaż odpowiedź
Jak długo może trwać zmiana robocza w przypadku występowania dwóch szkodliwych czynników środowiska pracy szkodliwych dla operatora:
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: