Fizjologia roślin drzewiastych, strony 21-30, test z biologii

Egzamin na podstawie "książeczka 600 pytań" fragment strony 21-30 Test dla studentów z biologii. Test składa się z 108 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Fizjologia roślin drzewiastych, strony 21-30"

1) Lignifikacja polega na:
2) Lignina
3) Lipidy dzielimy na:
4) Lipidy stanowią podstawowy składnik:
5) Lipidy właściwe są pod względem chemicznym:
6) Merystemy w liściach roślin jednoliściennych znajdują się:
7) Metoda koiskopowa opiera się na:
8) Mieszaninę aminokwasów możemy otrzymać:
9) Miękkisz gąbczasty:
10) Mikroelementy najlepiej pobierane są z gleby o odczynie
11) Mikroelementy to pierwiastki:
12) Mitochondria pełnią istotną rolę w komórce w:
13) Mitochondria:
14) Moc kwasu zależy od:
15) Monosacharydy czyli cukry proste:
16) Motorem napędzającym przepływ wody na odcinkach gleba-roślina-atmosfera jest:
17) Murszenie drewna następuje na skutek:
18) Na kiełkowanie ziarniaków pszenicy ma największy wpływ
19) Na wzrost wydłużeniowy siewek ma wpływ:
20) Najbardziej rozpowszechnionym wśród nienasyconych kwasów tłuszczowych jest kwas:
21) Najlepiej poznanymi i rozpowszechnionymi lipidami złożonymi są:
22) Najmniejszą transpirację kutykularną charakteryzują się
23) Najwięcej aparatów szparkowych:
24) Największą siłę ssącą odznacza się w normalnych warunkach:
25) Największą szybkość katalizowania reakcji enzymatycznej obserwuje się przy pH:
26) Największą powierzchnię parującą liścia na 1cm2 mają:
27) Najwyższy potencjał chemiczny wody w warunkach naturalnych występuje w:
28) Najwyższy potencjał roztworu występuje w:
29) Nasiona drzew leśnych najlepiej kiełkuja:
30) Nasiona oleiste mają:
31) Nasiona skrobiowe mają
32) Nasiona twarde:
33) Nasiona twarde np. łubinu nie kiełkują ponieważ
34) Nasze drzewa liściaste mają system korzeniowy:
35) Naturalnie występująca w białkach polipeptydowych cząsteczki aminokwasów z wyjątkiem glicyny:
36) Nie tworzy izomerów optycznych:
37) Niedobór wody hamuje wzrost drzew na wysokość głównie przez:
38) Niedobór wody może osłabić fotosyntezę na skutek:
39) Nierozpuszczalne są w wodzie mydła:
40) Nitryfikacja to:
41) O suszy glebowej świadczy to że:
42) O tym że pobieranie jonów nie jest tylko procesem biernym świadczy:
43) Okres spoczynku głębokiego drzew:
44) Optimum zawartości tlenu w powietrzu:
45) Optymalną temperaturą suszenia w biochemii jest:
46) Organogeny to pierwastki:
47) Ostatecznym efektem procesu fotosyntezy jest przekształcenie:
48) Ostatecznymi produktami rozkładu tłuszczy w organizmach żywych są:
49) Pasemka Casparskyego zlokalizowane są:
50) Pektyny są:
51) Peroksysomy są miejscem:
52) Pędy letnie:
53) Pierwiastki dostępne dla roślin występują w związkach:
54) Pierwiastkiem nie wchodzącym skład związków organicznych jest:
55) Pierwszym enzymem dla którego określono strukturę przestrzenną jest:
56) Pierwszym etapem w katabolizmie lipidów jest ich:
57) Płaszczyzna podziału wrzecionowatych kora kambrium w stosunku do dłuższej pionowej osi jest:
58) Płytki system korzeniowy mają:
59) Podczas oddychania tlenowego energia swobodna:
60) Podczas osmozy ma miejsce:
61) Podczas prażenia 0,1 mola pewnego cukru otrzymano 14,4g węgla związek należał do:
62) Podczas rozpuszczania NaCl w wodzie zachodzi proces:
63) Podobnie jak wszystkie barwniki chlorofil ma zdolność do:
64) Podwójne błony cytoplazmatyczne występują w:
65) Podwójne zapłodnienie polega na tym że:
66) Porównanie intensywności transpiracji szparkowej z parowaniem z wolnej powierzchni przy takich samych powierzchniach parujących wykazuje, że:
67) Potencjał chemiczny wody w przestworach między komórkowych
68) Potencjał osmotyczny komórki:
69) Potencjał osmotyczny nie zależy od:
70) Powierzchnia otwartych szparek stanowi:
71) Powszechnie w przyrodzie w organizmach roślinnych i zwierzęcych występuje
72) Poza grupą aminową N-końcowej reszty aminokwasowej i grupą karboksylową C-koncowej reszty aminokwasowej białka zawierają:
73) Pożywki w kulturach wodnych powinny być
74) Proces fotosyntetyczny może zachodzić:
75) Proces glikolizy zachodzi:
76) Proces liofilizacji oparty jest na:
77) Proces oddychania:
78) Procesy fotochemiczne fotosyntezy zachodzą w:
79) Produkowany przez hydrolizę skrobii tzw. Syrop ziemniaczany nie może zawierać:
80) Produktami jelczenia tłuszczów są:
i 28 innych...