Pytania i odpowiedzi

Powtórka do Egzaminu gimnazjalnego

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Powtórka przed egzaminem gimnazjalnym przedmioty matematyczno - przyrodnicze.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 49023 razy
Pytanie 1
Uczestnicy wycieczki rowerowej potrzebują szczegółowej mapy. Najdokładniejsza
będzie mapa w skali
1:5 000
Pytanie 2
W wycieczce rowerowej uczestniczy 32 uczniów. Chłopców jest o 8 więcej niż dziewcząt.
Ilu chłopców jest w tej grupie?
20
Pytanie 3
Następnego dnia po wycieczce rowerzyści odczuwali ból mięśni. Przyczyną tych
dolegliwości był nagromadzony w mięśniach kwas mlekowy, powstający w wyniku
oddychania beztlenowego
Pytanie 4
Dwaj chłopcy, stojąc na deskorolkach, pociągnęli za końce napiętej między nimi liny.
Jeżeli pierwszy chłopiec ma dwa razy większą masę od drugiego, to
uzyska on dwa razy mniejszą szybkość niż lżejszy chłopiec
Pytanie 5
Woda w jeziorze ma zielony kolor wskutek występowania w niej glonów.
?Zakwit wody? mógł być spowodowany
nadmiernym nawożeniem okolicznych pól
Pytanie 6
Procesy zachodzące w naszym otoczeniu przebiegają z wydzielaniem ciepła do otoczenia
(egzotermiczne) lub z pobieraniem ciepła z otoczenia (endotermiczne).
Procesem endotermicznym jest
prażenie skały wapiennej
Pytanie 7
Zosia zaoszczędziła 45 zł. Bilet do ogrodu botanicznego kosztuje 10,50 zł. Ile najwięcej
biletów może kupić Zosia?
4
Pytanie 8
Woda w basenie jest podgrzewana. Aby obliczyć energię potrzebną do jej ogrzania,
należy znaleźć w tablicach gęstość i ciepło właściwe wody oraz znać
objętość, temperaturę początkową i końcową wody
Pytanie 9
Podczas spaceru brat Zosi jedzie czterokołowym rowerkiem. Obwód dużego koła wynosi
80 cm, a małego 40 cm. O ile obrotów więcej wykona małe koło rowerka niż duże
na półkilometrowym odcinku drogi?
625
Pytanie 10
Podczas trzydniowej pieszej wycieczki uczniowie przeszli 39 km. Drugiego dnia pokonali
dwa razy dłuższą trasę niż pierwszego dnia, a trzeciego o 5 km mniej niż pierwszego.
Ile km przebyli pierwszego dnia?
11