Strona 1

Powtórka do Egzaminu gimnazjalnego

Pytanie 1
Uczestnicy wycieczki rowerowej potrzebują szczegółowej mapy. Najdokładniejsza
będzie mapa w skali
1:25 000
1:5 000
1:50 000
1:10 000
Pytanie 2
W wycieczce rowerowej uczestniczy 32 uczniów. Chłopców jest o 8 więcej niż dziewcząt.
Ilu chłopców jest w tej grupie?
12
16
24
20
Pytanie 3
Następnego dnia po wycieczce rowerzyści odczuwali ból mięśni. Przyczyną tych
dolegliwości był nagromadzony w mięśniach kwas mlekowy, powstający w wyniku
oddychania tlenowego
wymiany gazowej w tkankach
oddychania beztlenowego
połączenia tlenu z hemoglobiną
Pytanie 4
Dwaj chłopcy, stojąc na deskorolkach, pociągnęli za końce napiętej między nimi liny.
Jeżeli pierwszy chłopiec ma dwa razy większą masę od drugiego, to
obaj chłopcy uzyskają prędkość o takiej samej wartości
żaden z chłopców nie uzyska prędkości
uzyska on dwa razy mniejszą szybkość niż lżejszy chłopiec
uzyska on dwa razy większą szybkość niż lżejszy chłopiec.
Pytanie 5
Woda w jeziorze ma zielony kolor wskutek występowania w niej glonów.
?Zakwit wody? mógł być spowodowany
nadmiernym nawożeniem okolicznych pól
zanieczyszczeniem wody związanym z otwarciem kąpieliska
przedostaniem się do wody paliwa z uszkodzonej łodzi motorowej
częstymi opadami kwaśnych deszczów
Pytanie 6
Procesy zachodzące w naszym otoczeniu przebiegają z wydzielaniem ciepła do otoczenia
(egzotermiczne) lub z pobieraniem ciepła z otoczenia (endotermiczne).
Procesem endotermicznym jest
wlewanie kwasu siarkowego do wody
spalanie drewna w ognisku
mieszanie wapna palonego z wodą
prażenie skały wapiennej
Pytanie 7
Zosia zaoszczędziła 45 zł. Bilet do ogrodu botanicznego kosztuje 10,50 zł. Ile najwięcej
biletów może kupić Zosia?
4
2
5
3
Pytanie 8
Woda w basenie jest podgrzewana. Aby obliczyć energię potrzebną do jej ogrzania,
należy znaleźć w tablicach gęstość i ciepło właściwe wody oraz znać
powierzchnię basenu oraz temperaturę początkową i końcową wody
objętość, temperaturę początkową i końcową wody
objętość i temperaturę końcową wody
głębokość i szerokość basenu oraz różnicę temperatur wody.
Pytanie 9
Podczas spaceru brat Zosi jedzie czterokołowym rowerkiem. Obwód dużego koła wynosi
80 cm, a małego 40 cm. O ile obrotów więcej wykona małe koło rowerka niż duże
na półkilometrowym odcinku drogi?
2500
400
1250
625
Pytanie 10
Podczas trzydniowej pieszej wycieczki uczniowie przeszli 39 km. Drugiego dnia pokonali
dwa razy dłuższą trasę niż pierwszego dnia, a trzeciego o 5 km mniej niż pierwszego.
Ile km przebyli pierwszego dnia?
11
28
22
6