Pytania i odpowiedzi

Klasa 5, dział 6 - Polska pierwszych Piastów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pradzieje ziem polskich, Początki państwa polskiego, Państwo Bolesława Chrobrego, Kryzys i odbudowa państwa Piastów, Panowanie Bolesława Krzywoustego.
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 64682 razy
Pytanie 1
Gdzie położony jest Biskupin?
w Wielkopolsce
Pytanie 2
Słowianie przybyli na tereny dzisiejszej Polski w II wieku.
fałsz
Pytanie 3
Połącz słowiańskie bóstwo z jego rolą.
Swaróg
ogień i słońce
Perun
grzmoty i pioruny
Świętowid
wojna, płodność i urodzaj
Weles
świat podziemny
Dziewanna
dzika przyroda, natura
Marzanna
wegetacja, śmierć i zima
Pytanie 4
Podstawowym uzbrojeniem słowiańskiego wojownika były:
włócznia i tarcza
Pytanie 5
Jak nazywało się państwo słowiańskie powstałe około 830 roku na terenie dzisiejszych Czech?
Państwo Wielkomorawskie
Pytanie 6
W którym roku zmarł Mieszko I?
992 r.
Pytanie 7
Uzupełnij zdanie.
Podczas zjazdu gnieźnieńskiego w roku
1000
, cesarz rzymski
Otton III
ofiarował Bolesławowi Chrobremu włócznię św.
Maurycego
.
Pytanie 8
W którym roku św. Wojciech wyruszył na swoją misję chrystianizacji Prusów?
w 997 r.
Pytanie 9
Który obszar w XI wieku zamieszkiwali Prusowie?
Warmia i Mazury
Pytanie 10
Kim była żona Mieszka I?
Żoną Mieszka I była
Dobrawa
, córka
czeskiego
księcia.
Pytanie 11
Zaznacz synów B.Krzywoustego
Władysław Wygnaniec
Mieszko Stary
Bolesław Kędzierzawy
Henryk Sandomierski
Kazimierz Sprawiedliwy
Pytanie 12
Połącz termin z wydarzeniem.
woj
zbrojny służący w armi książąt piastowskich
marchia
prowincja przygraniczna
relikwia
szczątki lub przedmiot należący do osoby świętej
palatyn
najważniejszy urzędnik państwowy średniowiecznej Polski
niewodnik
w średniowieczu rzemieślnik zajmujący się produkcją i naprawą sieci rybackich
Pytanie 13
Uzupełnij zdanie.
Aby zaspokoić zapotrzebowanie książęcego dworu na przedmioty codziennego użytku, żywność czy broń, zakładano tzw. osady
służebne
. Mieszkańcy takiej osady mieli obowiązek realizować zlecone przez dwór dostawy towarów czy realizowanie specjalnych usług.
Pytanie 14
Kot był pierwszym królem Polski?
Bolesław Chrobry
Pytanie 15
Gdzie i kiedy utworzono w Polsce pierwsze biskupstwo oraz kto został pierwszym polskim biskupem?
Pierwsze polskie biskupstwo zostało utworzone w roku
968
w
Poznaniu
a na jego czele stanął biskup
Jordan
.
Pytanie 16
Połącz datę z wydarzeniem.
966 r.
chrzest Polski
972 r.
bitwa pod Cedynią
997 r.
śmierć św. Wojciecha
1002 r.
początek wojny polsko-niemieckiej
1018 r.
zdobycie Kijowa przez Bolesława Chrobrego
1031 r.
najazd Niemiec i Rusi na Polskę
1038 r.
najazd Czech na Wielkopolskę
Pytanie 17
Jak miał na imię brat Mieszka II, który przejął władzę w kraju i zrzekł się insygniów królewskich na rzecz niemieckiego cesarza?
Bezprym
Pytanie 18
Który z polskich władców skazał na śmierć krakowskiego biskupa Stanisława?
Bolesław Szczodry
Pytanie 19
Połącz datę z wydarzeniem.
1034 r.
śmierć Mieszka II
1039 r.
powrót Kazimierza Odnowiciela do Polski
1076 r.
koronacja Bolesława Szczodrego
1079 r.
śmierć św. Stanisława
1109 r.
obrona Głogowa
1116 r.
przyłączenie do Polski Pomorza Gdańskiego
1122 r.
przyłączenie do Polski Pomorza Zachodniego
Pytanie 20
Jaki obszar dołączył do Polski Bolesław Chrobry w 1018 roku?
Grody Czerwieńskie
Pytanie 21
W którym roku zmarł Bolesław Krzywousty?
w 1138 r.
Pytanie 22
Do powstania której z warstw społecznych przyczyniło się nadawanie przez władcę majątków ziemskich wojom?
rycerstwa