Test z historii

Rzeczpospolita a Kozacy

Kozaczyzna, Powstanie Chmielnickiego, Wojny z Rosją
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 1474 razy