Pytania i odpowiedzi

Stosunki polsko-moskiewskie w XVII wieku

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test dotyczący stosunków Polski z państwem rosyjskim w XII wieku oraz problem kozacki (powstanie Chmielnickiego).
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1201 razy
Pytanie 1
Przyporządkuj dowódcę do bitwy.
Stefan Żółkiewski
bitwa pod Kłuszynem
Jan Kazimierz
bitwa pod Beresteczkiem
Stefan Potocki
bitwa pod Żółtymi Wodami
Mikołaj Potocki
bitwa pod Korsuniem
Pytanie 2
Data bitwy pod Korsuniem
1648 r
Pytanie 3
Postanowienia pokoju w Andruszowie
Ukraina Prawobrzeżna do Polski, Lewobrzeżna do Rosji
Kijów na stałe do Rosji
ziemia smoleńska i siewierska do Rosji
Pytanie 4
Data bitwy pod Zborowem
1649 r
Pytanie 5
Imię i przydomek cara rosyjskiego, który został osadzony na tronie dzięki staraniom polskiej szlachty
Dymitr Samozwaniec
Pytanie 6
Przyczyny wojen polsko-kozackich
konflikt religijny
osobiste sprawy Bohdan Chmielnickiego
brak praw politycznych dla Rusinów
Ustawa o Kozacczyźnie z 1638 roku
unia lubelska
Pytanie 7
Gdzie zawarto pokój z 1934 roku?
w Polanowie
Pytanie 8
Jakie wydarzenie miało miejsce w 1654 roku?
poddanie Ukrainy Rosji
Pytanie 9
Zaznacz osoby stojące po stronie kozackiej
Bohdan Chmielnicki
Semen Nalewajka
Taras Federowicz
Paweł Pawluk
Pytanie 10
Zaznacz bitwy zwycięskie dla Polaków
pod Korsuniem
pod Zborowem
pod Ochmatowem